prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Ogledni primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama vida

Kako se od sljedeće šk.god. 2023./2024. u Komercijalno-trgovačkoj školi Split po prvi put izvodi program administrator, a za čiji je upis prema podacima Županijskog upravnog odjela, zainteresirano više učenika sa oštećenjem vida, nastala je potreba za dodatnim istraživanjem metoda prilagodbi sadržaja i aktivnosti za navedene učenike.

Prema Smjernicama za rad s učenicima s teškoćama, od Ministarstva znanosti i obrazovanja, pojam oštećenje vida pokriva raspon od ostatka vida od 40 % na boljem oku bez korekcije do potpunog gubitka vida kada osoba ne raspoznaje svjetlo i tamu. Stoga govorimo o slijepim i slabovidnim osobama. U pedagoškom smislu razdvajamo osobe s oštećenjem vida ovisno o pismu kojim se primarno koriste – slijepe osobe koriste Brailleovo pismo, slabovidne osobe uvećani ili obični crni tisak. Slabovidni učenik će vrlo rijetko imati uredan i lako čitljiv rukopis. Ponekad je jedini način čitkog pisanja pisanje tiskanim slovima. Sporiji su odnosno trebaju više vremena. Trebat će više vremena za pronalaženje odlomka u tekstu, sporije će čitati od videćih vršnjaka, sporije će i pisati u nastojanju da čitko zapišu informaciju.

Čitanje je uvijek sporije, kod slijepih i slabovidnih. Osnovna prilagodba je osiguravanje više vremena ili davanje manjeg broja zadataka. Ovisno o dijagnozi, kod nekih slabovidnih učenika brzo dolazi do zamora prilikom gledanja/čitanja pa im treba dati kratki odmor. Djeca s oštećenjem vida često pokazuju smanjene socijalne vještine, nesigurna su i pasivna. Zbog svoje teškoće ne vide geste i mimiku, ne prepoznaju neverbalnu komunikaciju te najčešće i ne koriste iste. Zato je važno pojasniti sve neizgovoreno. Treba ih uključivati u sve razredne interakcije i prema potrebi pojasniti vizualni kontekst. Umor, stres i nagomilana frustracija mogu biti uzrok konflikta s vršnjacima ili autoritetom ili dovesti do potpunog povlačenja i pasivnosti. Stoga ih treba uključiti u pružanje pomoći vršnjacima, kad god je moguće davati jednake zadatke i zahtjeve kao ostatku razreda. Svaki je učenik drugačiji, tako se međusobno razlikuju i učenici s oštećenjem vida. Stoga je najvažnije upoznati učenika, njegove specifičnosti i potrebe. Prvi korak je pristupiti mu kao svakom učeniku, bez sažalijevanja, uz uvažavanje njegove različitosti. Poželjno je kontaktirati ustanovu koja provodi programe za osobe s oštećenjem vida za dodatnu podršku učeniku i učitelju/nastavniku. (Izvor: Smjernice za rad s učenicima s teškoćama MZO, 2021.)

Kako se od sljedeće šk.god. 2023./2024. u školi po prvi put izvodi program administrator, a za čiji je upis prema podacima Županijskog upravnog odjela, zainteresirano više učenika sa oštećenjem vida, nastala je potreba za dodatnim istraživanjem metoda prilagodbi sadržaja i aktivnosti za navedene učenike. Proučavajući stručnu literaturu za rad sa slabovidnim učenicima, autorica bi istaknula četiri osnovna pravila koja naglašavaju stručnjaci. Prvo pravilo upućuje nastavnika da razmisli gdje bi slabovidni učenici trebali sjediti. Okrenuti prema bijeloj ploči, ne bi trebali gledati preko ramena ili se okretati da vide što učitelj piše na ploču, a što se najvećim dijelom odnosi na razmještanje stolova učionice prema suvremenim metodičkim pristupima razmještanja učenika prilokom rada u timu ili grupi. Drugo se pravilo odnosi na vizualne potrebe svakog pojedinog učenika. Na primjer, ako se od učenika očekuje da nosi naočale za određene zadatke, pobrinite se da učenik to i slijedi. Ako se učenik toga ne pridržava, potrebno je obaviti razgovor s roditeljima. Treće pravilo teži optimiziranju rasvjete u učionici. Ako znate učenik ima problema s vidom, treba ga smjestiti tako da nije na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u sjeni. Preferira se prirodna rasvjeta, ali kada to nije moguće, oko općenito preferira volframove žarulje u odnosu na fluorescentnu rasvjetu. Svaku  žarulju koja treperi treba promijeniti bez odlaganja. Četvrto pravilo pomaže nastavniku pri odabiru metode podučavanja koja odgovara učenicima sa slabim vizualnim vještinama.

  • koristite crne ili tamne markere na bijeloj ploči. Izbjegavajte oznake žarkih boja poput narančaste, crvene i žute
  • dok pišete na ploču, izgovorite riječi/brojeve naglas kako biste pomogli onima koji možda imaju poteškoća s čitanjem ili gledanjem teksta
  • izbjegavajte korištenje jezika koji se uvelike oslanja na viziju, poput “kao ovaj” ili “tamo”
  • budite strpljivi kada učenik s lošijim vizualnim vještinama bulji u svemir ili sanjari. Ovo je često simptom poremećaja vida, a ne nedostatka pažnje

Spomenuti program za zanimanje administrator, među ostalim, uključuje ostvarenje sljedećih ishoda iz nastavnog predmeta Komunikacija u poslovnoj organizaciji za 3. razred:

  • razlikovati vrste obrazaca i tiskanica, na osnovi već popunjenih obrazaca i tiskanica
  • samostalno popuniti obrazac i tiskanicu,
  • samostalno izraditi obrazac i tiskanicu

Uz navedene ishode strukovnih sadržaja, navedena su i očekivanja međupredmetnih tema:

  • uku A.4/5.3. Kreativno mišljenje. Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja
  • zdr B.4.2.C Razvija osobne potencijale i socijalne uloge
  • B.4.1.A Odabire primjerene odnose i komunikaciju

Poznato je da se za slijepe osobe skeniraju fizičke knjige koje se zatim pretvaraju u elektroničke formate odnosno, Brailleovo pismo, audio knjige i sl. Rad s učenicima s oštećenjem vida u školi također iziskuje slične metode. Upravo za ispunjavanje dokumenata poput navedenih obrazaca učenike je potrebno uputiti na rad s Microsoft Lens-om. Sami ili uz pomoć svojih prijatelja, mogu upotrijebiti besplatnu aplikaciju Microsoft Lens na svojim mobitelima za pretvorbu teksta. Microsoft Lens koristi kameru mobitela za snimanje fotografija stranica, a zatim ih pretvara u čitljiv tekst pomoću OCR-a. U aplikaciji je ugrađen Immersive Reader za čitanje teksta naglas, za povećanje teksta i za razmak između riječi za učenike s oštećenjem vida, ali i za učenike sa poremećajem disleksije. Office Lens pomoći će im pretvoriti ne samo fizičke dokumente u elektroničke formate, već i tekst napisan na bijeloj ploči u učionici. Microsoft Lens također je izvrstan za snimanje skica, crteža i jednadžbi — čak i slika bez teksta. Prilikom snimanja slika, Microsoft Lens uklanja sjene i čudne kutove, tako da su konačne snimke lakše vidljive. Snimljeni se  dokumenti i slike mogu spremiti kao PDF datoteke i kao takve  poslati e-poštom. Microsoft Lens je optimiziran i za male riječi koje su napisane na stranici biljžnice.

Vezano uz međuvršnjačku pomoć, najbolje se s razrednim odjeljenjem odmah priključiti Festivalu prava djece. Festival prava djece jedini je inkluzivni festival u Hrvatskoj čiji su sadržaji prilagođeni osobama sa senzornim oštećenjima, a koji se kod nas već nekoliko godina održava u organizaciji udruge Alternator u listopadu i studenom. U sklopu festivala moguće je odgledati projekcije filmova koji učenicima pomažu da prepoznaju različitosti kao posebnosti koje se mogu podijeliti s drugima, kako međusobno učiti jedni od drugih; prihvatiti neka obilježja ili karakteristike, a zbog kojih se trenutno možda ne osjećaju dobro te razmisliti kako ih upotrijebiti kao svoju snagu.