prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Okrugli stol – Izazovi rada s potencijalno darovitom djecom

U Osnovnoj školi Nikole Tesle u Zagrebu provodio se Erasmus+ projekt pod nazivom Tesla’s Legacy: Minds from the Future od 1. prosinca 2020. do 30. studenoga 2022. godine.

Okrugli stol na temu darovitosti kao jedna od završnih aktivnosti Erasmus+ projekta “Tesla’s Legacy: Minds from the Future” organiziran je 25. listopada 2022. godine u Domu kulture Prečko, Na Okruglom stolu sudjelovali su odgajatelji, učitelji i stručni suradnici iz Dječjeg vrtića Prečko, Osnovne škole Prečko te Osnovne škole Nikole Tesle koji su donijeli nekoliko zaključaka vezanih uz rad s potencijalno darovitom djecom.

U projektu je sudjelovalo ukupno 9 učitelja i stručnih suradnika, a ciljevi projekta su bili:

  • uočavanje potencijalno darovitih učenika
  • osmišljavanje individualiziranih planova učenja za potencijalno darovite učenike
  • obogaćivanje školskog i razrednih kurikuluma dodatnim sadržajima kako bi potencijalno daroviti učenici ostvarili svoj puni potencijal

Učitelji i stručni suradnici sudjelovali su na edukacijama diljem Europe (Finska, Island, Španjolska, Cipar…) kako bi dodatno ojačali svoje kompetencije u području rada s potencijalno darovitim učenicima.

Tijekom provedbe projekta identifikacijom je obuhvaćeno 150 učenika škole, a u različitim aktivnostima pojačano se radilo s 30 učenika kako bi se na temelju procjene učitelja, vršnjaka i roditelja te na temelju ispitivanja vlastitih interesa uočili potencijalno daroviti učenici. Izdvojilo se sedam učenika koji su upućeni na psihologijsko testiranje od kojih je, na Naglierijevom testu neverbalnih sposobnosti, tri učenika postiglo visoko iznadprosječne rezultate, a dva učenika iznadprosječne.

Kao jedna od završnih aktivnosti projekta, 25. listopada 2022. godine, održan je Okrugli stol na temu darovitosti u Domu kulture Prečko na kojem su sudjelovali odgajatelji, učitelji i stručni suradnici iz Dječjeg vrtića Prečko, Osnovne škole Prečko te Osnovne škole Nikole Tesle. 

Na Okruglom stolu predstavljen je projekt, provedene aktivnosti te rezultati projekta nakon čega je slijedila vođena diskusija. Otvorila se rasprava među sudionica o tome kako se u radu prepoznaje potencijalno darovito dijete i na koji se način s njim radi, s kojim se poteškoćama tijekom rada ili otkrivanja potencijalno darovite djece susreću učitelji i odgajatelji, kakve su reakcije roditelja, osjećaju li se učitelji i odgajatelji dovoljno kompetentnima za rad s potencijalno darovitim učenicima te kakvu podršku trebaju.

Zaključci Okruglog stola su sljedeći:

  • učitelji i odgajatelji u aktivnostima koje provode s djecom/učenicima uočavaju one koji se ističu u odnosu na druge brzinom u rješavanju zadataka, načinom rješavanja problema, kreativnošću, verbalnom komunikacijom i sl. te im se daju dodatni drugačiji ili zahtjevniji zadaci;
  • predškolski odgoj i obrazovanje, kao i organizirano slobodno vrijeme u produženom boravku u osnovnim školama omogućuju bavljenje dodatnim aktivnostima s potencijalno darovitom djecom/učenicima;
  • preopterećenost učenika brojem nastavnih sati u danu te ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda ne ostavlja puno vremena za rad s potencijalno darovitim učenicima u redovnoj nastavi, ali je moguće, ovisno o zaduženju učitelja, dodatno raditi s navedenim učenicima tijekom dodatne nastave ili izvannastavnih aktivnosti;
  • potrebna su dodatna stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne djelatnike o identifikaciji darovite djece kao i stručna usavršavanja za rad s darovitom djecom;
  • učiteljima bi rad s potencijalno darovitim učenicima u osnovnim školama olakšali stručni suradnici psiholozi koji mogu provesti službenu identifikaciju darovitosti i provesti psihologijsko testiranje te pomoći u stvaranju individualiziranih planova za rad s potencijalno darovitim učenicima;
  • predlaže se provođenje psihologijskih testiranja pokrivenih od strane HZZO-a kako bi se smanjio trošak roditelja.

Uz edukacije koje nudi Agencija za odgoj i obrazovanje, odgajatelji i učitelji se u području rada s potencijalno darovitom djecom/učenicima velikim dijelom dodatno stručno usavršavaju individualno pomoću dostupne literature te edukacija koje osobno financiraju. Stoga je svaka pomoć nadležnih institucija dobro došla, ne samo u edukaciji već i pravovremenoj identifikaciji darovite djece.