prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Online tečaj – Booleova algebra i logički sklopovi

Online tečaj – Booleova algebra i logički sklopovi sadrži niz materijala podesnih za razne aktivnosti vezane za nastavnu temu Booleova algebra i logički sklopovi a predviđen je za uporabu u četverogodišnjim strukovnim školama te u općoj, jezičnoj i klasičnoj gimnaziji.

Tijekom višegodišnje suradnje, nastavnice Sanda Šutalo iz Tehničke škole Karlovac i Sanja Pavlović Šijanović iz Gimnazije Vukovar, prikupile su niz materijala podesnih za razne aktivnosti vezane za nastavnu temu Booleova algebra i logički sklopovi. Razmišljaljući na koji način učenicima pružiti sve potrebne sadržaje i omogućiti im raznolike aktivnosti tijekom odvijanja nastave na daljinu te podijeliti pripremljene materijale sa kolegama, zaključak se nametnuo sam od sebe i materijale su odlučile objediniti i objaviti unutar jednog online tečaja.

Tečaj je predviđen za uporabu u četverogodišnjim strukovnim školama te u općoj, jezičnoj i klasičnoj  gimnaziji. Tečaj će biti moguće koristi i  kao podršku u tradicionalnom načinu odvijanju nastave, ali je izrazito podesan i za trenutni, virtualni način rada, uz kratka pojašnjenja koja nastavnik učenicima upućuje na neki od odabranih načina (poput obavijesti putem Yammera, Teamsa, Google Clasrooma…).

U tečaj je prvo je potrebito upisati učenike. Učenici se, po upisu u online tečaj, pridjeljuju razrednim odjelima. Unutar razrednog odjela, moguće je učenike dijeliti u grupe. Na taj je način pojedine obveze moguće zadati odabranoj grupi u točno određenom terminu, a da pri tom učenici jedne grupe nemaju uvid u rad učenika drugih grupa i drugih razrednih odjela, što je u ovakvom načinu rada vrlo bitno.

Tečaj je sačinjen od raznih aktivnosti i resursa. Glavnina sadržaja su resursi kojima je prikazan nastavni sadržaj. Nastavni sadržaj podijeljen je u dvije tematske cjeline: Booleova algebra i Logički sklopovi. Za svaku je tematsku cjelinu pripremljeno nekoliko prezentacija koje učenike uvode u temu, a ujedno sadrže i niz zadataka i vježbi koje treba izvršiti da bi se uspješno nastavilo s praćenjem gradiva.

Prezentacije su pohranjene u dva oblika, PDF i PWPX obliku. Zamišljeno je da nastavnik ima pristup prezentacijama pohranjenim u oba oblika, a učenik samo PDF obliku. Razlog tome je omogućiti  nastavniku da prema potrebi načini neke promjene na sadržaju, dok se to od učenika ne očekuje. Na ovaj način, nastavnik može modificirati same sadržaje te ih prilagođavati ciljanoj skupini svojih učenika.

Cjelina Logički sklopovi podrazumijeva i učenje uporabe programa LogiSim. Kako bi učenicima približili način uporabe programa LogiSim snimljeno je  pet video isječaka koje učenici mogu pregledavati proizvoljan broj puta, sve dok ne usvoje prikazano. Nakon što usvoje osnove rada s programm LogiSim, za njih je pripremljena vježba u formi praktičnog rada. Kroz vježbu, uporabom programa LogiSim, učenici isprobavaju mogućnosti rada polu zbrajača, punog zbrajača i sklopa za zbrajanje dva višeznamenkasta binarna broja.

Predviđena je i pomoć za učenike kojima ide teže tako što su priložene datoteke oblikovane programom LogiSim u koje su pohranjeni zadani sklopovi. Učenik te datoteke treba preuzeti, a potom otvoriti iz programa. Na taj način omogućen je pojedinačni pristup učeniku gdje on sam, ovisno osvojim sposobnostima, odabire kako raditi, a s ciljem ostvarivanja početnih uvjeta neophodnih za nastavak vježbe i testiranje sklopa.

Po nastavnim cjelinama razrađeni su zadatci  koji se mogu zadavati kao školske ili domaće zadaće s ciljem dodatnog uvježbavanja nastavnih sadržaja. Zadaće se mogu izvršavati na tradicionalan način, a isto se tako, u ovim specifičnim  uvjetima rada, fotografije izvršenih zadaća mogu umetati i u učeničke online bilježnice. Uz zadaće pripremljena su i rješenja domaćih zadaća. Rješenja se učenicima prikazuju naknadno, nakon termina predaje zadaća, a s ciljem samovrednovanja koje učenicima daje povratnu informaciju o trenutnom stupnju usvojenosti nastavnih sadržaja.

Za potrebe tečaja stvorena je baza pitanja za oblikovanje online provjera (zadaci višestrukog odabira, kratki odgovori, esejski zadaci). Pitanja su temeljena na zadacima državne mature iz informatike. Uporabom pitanja oblikovan je niz online provjera koje se mogu koristiti za uvježbavanje gradiva ili za vrednovanje naučenog.  Svaki nastavnik koji koristi ove provjere trebao bi, ovisno o sposobnostima svojih učenika predvidjeti  vrijeme trajanja pojedine provjere te način prikaza povratnih informacija. U svim online provjerama korištena je mogućnost slučajnog rasporeda pitanja, pa zbog toga svaki učenik dobiva drugačiji izgled provjere.

U tečaju je razrađena i ideja oblikovanja učeničkih online bilježnica uporabom aktivnost Wiki, online bilježnice stvaraju se u formi jednostavnih mrežnih stranica. Online bilježnice objedinjuju učeničke digitalne uratke i učenicima služe kao e-portfolio. Učeničkoj online bilježnici ima pristup učenik čija je to bilježnica i nastavnik. Nastavnik pristupa sadržaju online bilježnice s ciljem vrednovanja, po bilo kojoj od tri mogućnosti (za učenje, kao učenje, naučenog), a učeniku bilježnica služi kao e-portfolio.

Dodane su ankete s ciljem vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenja koje pomažu i učenicima i nastavnicima u analizi vlastitog rada te da na osnovu povratnih informacija pokušaju svoj rad učiniti boljim i uspješnijim (samovrednovanje predznanja, procjena kvalitete nastavnih materijala, samoprocjena uloženog truda, samoprocjena usvojenosti pojedinih ishoda).

Tečaj sadrži i forume. U slučaju pojave problema u svladavanju nastavnog gradiva, učenici se potiču na korištenje istoimenog foruma na kome mogu potražiti pomoć nastavnika ili ostalih učenika. Uz ovaj forum, u tečajevima se koristi i forum Obavijesti u koji nastavnik postavlja važne zapise. Osim rješavanja trenutnih problema, uporaba Foruma omogućuje i izgradnju povjerenja između nastavnika i učenika jer je nastavnik učeniku dostupan kada god je potrebno, neovisno o školskom rasporedu.

Važna napomena: u načinu pristupa gost – nisu vidljive ankete i forumi, a online provjere znanja i online vježbe koje čine veliki dio naših uradaka ne mogu se rješavati, odnosno, sve mogućnosti mogu se isprobati tek po prijavi s AAI identitetom.

Stoga, autorice pozivaju zainteresirane da upišu tečaj na uobičajen način.