prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Otvoreni sat u OŠ “Petar Zoranić” Nin

Otvoreni sat održat će se u utorak, 22. svibnja 2018. godine. U matičnoj Osnovnoj školi “Petar Zoranić” u Ninu otvoreni sat će početi u 11 sati i 30 minuta, a u područnoj školi u Vrsima počet će u 10 sati.

Na Otvorenom satu (program) učenici, roditelji i svi uzvanici će saznati na koji način su učitelji i stručni suradnici, znanjem i iskustvom stečenim u europskim i drugim projektima, obogatili nastavne aktivnosti. Njima će se pridružiti i svi drugi učitelji koji žele prezentirati svoj rad.

Osnovna škola „Petar Zoranić“ Nin je mala škola u Zadarskoj županiji koja je vrlo aktivna u europskim i drugim projektima s ciljem modernizacije rada kroz međunarodnu suradnju. Škola je Microsoft Showcase School i dio je europske mreže potpore darovitim učenicima pri Vijeću Europe (ETSN) kao European Talent Point. Razvojni plan škole je pokazao da je školi potreban motiviran i educiran tim koji je osnažio i potaknuo i ostale učitelje sklone inovacijama.

Trenutno se u školi provodi nekoliko većih i veliki broj manjih projekata. U Erasmus+ KA1 projektu „Nova znanja i kvalitetne metode poučavanja u europskoj školi“ tri su učiteljice sudjelovale na ISE ljetnoj školi 2016. godine (tečajevi: GoLab, CREATIONs). U KA1 projektu „Nova znanja i nove tehnologije za učenike posebnih potreba“ kroz 17 mobilnosti (13 tečajeva i 4 job shadowinga) ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika stečene su kompetencije koje omogućuju školskom menadžmentu bolji uvid u iskustva dobre prakse pa će i moći planirati kvalitetniji rad u školi u skladu s potrebama svih učenika, posebice  učenika posebnih potreba (darovite učenike i učenike s teškoćama). Kao rezultat projekta, unaprijedit će se redovna nastava Matematike, Engleskog jezika, Prirode i i društva, izvannastavne aktivnosti Školski sportski klub, Kreativne radionice i Kreativne psihologijske radionice, program za darovite učenike i učenike s teškoćama, eTwinning projekti.


U Erasmus+ KA2 projektu „Wearable Methodology A New Methodology Based On The Use Of Innovative Technologies For Education (WM)“ koristi se tehnologija koju su za obrazovne svrhe prilagodili stručnjaci The Albacete Research Institute of Informatics, Universidad De Castilla – La Mancha, Španjolska, a koja omogućava suradničko učenje. U razvoju i osmišljavanju aktivnosti, nastavnih materijala i igara za učenike od 9-10 godina sudjeluju osnovne škole iz Španjolske (CEIP ANTÓN DÍAZ, El Bonillo), Bugarske (NU „St.Kliment Ohridski“) i Hrvatske (OŠ „Petar Zoranić“ Nin).  Sve ustanove uključene u projekt su iz ruralnih dijelova europskih država koje su tražile nove načine upotrebe informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju s ciljem poticanja i motiviranja učenika stvaranjem dinamičnije nastave s većim stupnjem uključenosti, integriranjem najbolje prakse drugih europskih partnera u svojoj uobičajenoj nastavnoj praksi i okruženju. Znači, nešto sasvim drugačije od uobičajene statičke upotrebe laptopa, tableta ili mobitela u nastavi. Zahvaljujući tom projektu opremljena je jedna učionica u Matičnoj školi u Ninu.


U drugom KA2 projektu, „Fun, authentic, simple and trustworthy” (FAST), čiji je nositelj Munkebjergskolen, Odense iz Danske, a sudjeluju partneri iz Norveške, Poljske, Slovenije i Hrvatske, prenose se iskustava dobre prakse u upotrebi IKT-a kroz mjesečne zadatke. U tjednu u kojem se održava Otvoreni dan provodit će se i partnerski sastanak FAST projekta upravo u školi „Petar Zoranić“ pa će i međunarodni partneri imati bolji uvid u naše primjere dobre prakse.


Projekt „Korak u znanost 2018.“ (prijavitelj Astronomsko društvo Višnjan), financiran je od MZO-a, a integrira STEAM područje. Rezultat projekta je nova izvannastavna aktivnost koju će voditi učitelji Tehničke i Likovne kulture educirani u Višnjanu, a škola je dobila 3D printer.