Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, OIB: 40719411729, ravnatelj Agencije Mile Živčić, dana 18. ožujka 2020. godine, upućuje javni poziv za prijavu autora za izradu e-tečajeva u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“.