Međunarodna udruga školskih knjižničara (IASL) i domaćini Žensko sveučilište Teksas i Sveučilište Sjeverni Teksas pozivaju vas na sudjelovanje na 49. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja školskog knjižničarstva i 24. međunarodnom forumu o istraživanju školskog knjižničarstva.