Godišnja konferencija Međunarodnog udruženja školskog knjižničarstva

Međunarodna udruga školskih knjižničara (IASL) i domaćini Žensko sveučilište Teksas i Sveučilište Sjeverni Teksas pozivaju vas na sudjelovanje na 49. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja školskog knjižničarstva i 24. međunarodnom forumu o istraživanju školskog knjižničarstva.

Konferencija će se održati virtualno od 12. do 16. srpnja ove godine pod nazivom “Bogati mozaik prakse i istraživanja širom svijeta”.

Registracija za sudjelovanje na kongresu obvezna je za sve sudionike.

Registracija će biti potvrđena tek po primitku potpune uplate. Svaki će sudionik dobiti potvrdu registracije u elektronskom obliku.