Umjesto aktualnih beletrističkih naslova, primarna materija ovog čitateljskog kluba bit će publicistika, esejistika i teorijska literatura o određenoj temi, uz manji broj književnih naslova koji će se nadovezivati na prethodno navedenu literaturu. Sastanci ovog čitateljskog kluba održavat će se zadnjeg petka u mjesecu, u 18 sati, u Booksi, a prvi sastanak zakazan je za 25. ožujka 2022.