Osnovna škola Slatine i Osnovna škola Nove Jarše iz Slovenije započele su provedbu Erasmus KA210 projekta “Krive su pčele” prvim sastankom 21. i 22. listopada 2022. godine.