O bogatoj kulturno povijesnoj baštini grada Solina učenici trećeg razreda Osnovne škole don Lovre Katićasu prethodno usustavili svoja znanja na satovima razrednika gdje su učiteljice prezentirale učenicima kako je prostor oko izvora rijeke Jadro izgledao prije obnove i revitalizacije. Podsjetili su se koje su se manifestacije nekada tamo odvijale te kako je to bogato riječno područje služilo domicilnom stanovništvu za obradu polja čije se navodnjavanje izvršavalo upravo vodom iz Jadra.