prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Partnerstvo kao preduvjet budućeg razvoja djece

Učiteljice Katoličke osnovne škole u Šibeniku, Antonija Mamužić i Željka Ćaleta Car često pozivaju roditelje, bake i djedove učenika u školu kako bi aktivno sudjelovali u nastavnom procesu. Sudjelovanje članova obitelji u aktivnostima škole pozitivno utječe na učenike, njihovo cjelokupno bolje ponašanje, školsko postignuće te motivirajuće djeluje na učitelje, učenike i njihove obitelji. Odnos s roditeljima uključuje poštivanje, dogovaranje i zajedničko odlučivanje.

Uglavnom se takve posjete odvijaju u sklopu produženog boravka i ta poslijepodneva budu uistinu vesela i djeca im se jako vesele. Najčešće se obilježavaju neki važniji dani kao npr. Sveti Nikola, Došašće, Božić, Dan žena, Dan očeva, Međunarodni dan starijih osoba itd. Organizacija ovakvih posjeta je zahtjevna i potrebna je dobra priprema i nabava potrebnih materijala ukoliko je riječ o likovnim i glazbenim radionicama, a rezultati budu prekrasna druženja i dječji radovi kao pokloni članovima obitelji.

Učenici uživaju slušati priče baka i djedova o njihovom djetinjstvu, školovanju te igre njihovog djetinjstva. Posebno je zanimljivo kada roditelji predstavljaju svoja zanimanja uz mnoštvo materijala i prezentacija. Pozivanjem roditelja, baka i djedova ostvaruje se uspješno partnerstvo na dobrobit učenika, te je to jedan od preduvjeta budućeg uspjeha djece. Iskustveno učenje je važno za lakše savladavanje nastavnih sadržaja, za slobodno iznošenje ideja i preuzimanje inicijative. Na taj način kod učenika se razvija potreba za samostalnošću, kreativnošću kao i kritičko promišljanje. Cilj ovakve suradnje je ostvarenje djetetovog potencijala kao jedinstvene osobe kao i priprema djeteta za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.