prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Planovi nastavnih jedinica Vijeća Europe dostupni u Edutoriju

Kao podršku učiteljima i nastavnicima u suočavanju sa situacijom uzrokovanom pandemijom COVID-19, Vijeće Europe je u sklopu svog projekta Obrazovanje o digitalnom građanstvu pripremilo prijedloge aktivnosti u obliku planova nastavnih jedinica.

Navedeni planovi nastavnih jedinica učiteljima i nastavnicima mogu poslužiti da iz perspektive digitalnog građanstva sa svojim učenicima rasprave važna pitanja s kojima se svi skupa suočavamo u spomenutoj situaciji pandemije.

Aktivnosti predložene u planovima nastavnih jedinica mogu se prilagođavati različitim načinima učenja i poučavanja na daljinu i mogu se provoditi korištenjem različitih platformi i uređaja. Također se mogu prilagođavati različitom uzrastu učenika, obrazovnom kontekstu pojedine zemlje kao i različitim razinama digitalnih kompetencija i korištenja digitalne tehnologije. Jednostavan format omogućuje prilagodbu aktivnosti načinu poučavanja učitelja i nastavnika kao i potrebama njihovih učenika.

Planove nastavnih jedinica Vijeće Europe je prevelo na hrvatski jezik kako bi bili što pristupačniji učiteljima i nastavnicima u Hrvatskoj. Hrvatske verzije planova nastavnih jedinica dostupne su putem Edutorija u kategoriji sadržaja Digitalno građanstvo koja se nalazi unutar kategorije Informativni i dokumentarni sadržaji.

Svaki od planova nastavnih jedinica dostupnih putem Edutorija vezan je za pojedinu temu koja odgovara jednoj od deset domena digitalnog građanstva i koja je povezana s ishodima učenja definiranim u Referentnom okviru kompetencija za demokratsku kulturu koje je objavilo Vijeće Europe.