prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Povezivanje teorije i prakse u izvannastavnim aktivnostima

Važnost povezivanja teorije i prakse u strukovnom obrazovanju prepoznato je u Drugoj srednjoj školi Beli Manastir kojoj je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo projekt za provedbu izvannastavnih aktivnosti pod nazivom „Vježbenička tvrtka za sve“.

Strukovno obrazovanje ima važnu ulogu u pripremi učenika za budući ulazak na tržište rada, pružajući im znanja i praktične vještine potrebne za obavljanje određenih poslova za koje se školuju. Povezivanje teorije i prakse u strukovnom obrazovanju često može biti izazovno, s obzirom na razlike između školskog okruženja i stvarnog radnog okruženja. Izvannastavne aktivnosti mogu odigrati ključnu ulogu u ovom procesu pružajući učenicima priliku da primijene svoja teorijska znanja u stvarnim situacijama i steknu praktične vještine koje će im biti od koristi u budućoj karijeri. Ministarstvo znanosti i obrazovanja već niz godina financira školske projekte izvannastavnih aktivnosti te ima ključnu ulogu u promicanju kvalitetnog obrazovanja i poticanja inovativnih pristupa poučavanju.

Važnost povezivanja teorije i prakse u strukovnom obrazovanju prepoznalo je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja te je školi odobrilo projekt za provedbu izvannastavnih aktivnosti pod nazivom “Vježbenička tvrtka za sve”. Program “Vježbenička tvrtka” provodi se kao redovni predmet u zanimanjima ekonomist i komercijalist, međutim zapaženo je da postoji potreba i interes učenika u ostalim zanimanjima koji bi se željeli upoznati s programom vježbeničke tvrtke te postupcima osnivanja svoje vlastite tvrtke. U projektu samovrednovanja škole provedeno je anketiranje učenika gdje su učenici naveli želju za dodatnom edukacijom o pokretanju poduzetničkog pothvata i to u okviru izvannastavnih aktivnosti.

Iz navedenih razloga, glavni cilj ovoga projekta usmjeren je prema osposobljavanju učenika za ulazak na tržište rada, odnosno osnivanju vlastitog poduzetničkog pothvata. Važnost razvoja poduzetničkih kompetencija i poduzetničkog načina razmišljanja nije prepoznala samo škola, već Europska komisija poduzetništvo svrstava u osam temeljnih kompetencija za 21. stoljeće. Jedan od ključnih nedostataka hrvatskoga gospodarstva nedostatak je poduzetničke aktivnosti mladih te nepoznavanje procedura pokretanja vlastitoga posla. Projektom izvannastavnih aktivnosti koji se provodi tijekom cijele 2023./2024. školske godine učenici su se najprije educirali da bi razradili vlastitu poslovnu ideju s ciljem samozapošljavanja, odnosno da bi spremno dočekali ulazak na tržište rada. Da bi učenici samostalno razradili svoje poslovne ideje, organizirana su stručna predavanja i radionice.

Osobito zanimljivu radionicu za učenike pripremili su djelatnici Centra za poduzetništvo Osijek pod nazivom „Poduzetnička igra“ koja predstavlja simulaciju poduzetničkog pothvata. Ova je simulacija pružila učenicima uvid u praktično upravljanje malom tvrtkom te mogućnost donošenja različitih odluka kao i prihvaćanje odgovornosti i rizika za donesene odluke. Tijekom provedbe projekta za učenike je organiziran stručni izlet u Zagreb kada su posjetili 22. međunarodni sajam vježbeničkih tvrtki na kojemu su mogli proširiti svoje spoznaje o važnosti poduzetničkog načina razmišljanja. Početkom lipnja 2024. godine provedene su aktivnosti vezane uz prezentaciju poduzetničkih ideja i proglašenje pobjednika, odnosno proglašenje najbolje poduzetničke ideje, kao i dodjela pohvalnica najuspješnijim učenicima.

Tijekom provedbe izvannastavnih aktivnosti učenici nisu stekli samo osnovne poduzetničke vještine, nego i razvili komunikacijske vještine, kritički način razmišljanja te podigli razinu samopouzdanja i samostalnosti u nastupu pred publikom. Ovakvim i sličnim projektima, škole imaju priliku promicati inovativne pristupe učenju, poticati razvoj kompetencija za 21. stoljeće te obogatiti obrazovno iskustvo učenika. Izuzetno je važno da škole aktivno sudjeluju u provedbi izvannastavnih aktivnosti ili u projektima koji pridonose razvoju kvalitetnijeg obrazovanja učenika. Povezivanje teorije i prakse u strukovnom obrazovanju izvannastavnim aktivnostima igra ključnu ulogu u pripremi učenika za ulazak na tržište rada i razvoj karijere u željenom zanimanju. Integracija teorije i prakse u izvannastavnim aktivnostima ključna je za uspješno strukovno obrazovanje jer omogućuje učenicima stjecanje holističkog pristupa učenju i razvoju svojih vještina i kompetencija koje su tražene na tržištu rada.