prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru „Professional development of staff in VET: from policy to practice“, Nizozemska

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva nastavnike strukovnih škola na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) Professional development of staff in VET: from policy to practice, koji će se održati u Eindhovenu u Nizozemskoj, 6.-8.11.2019. u organizaciji nizozemske nacionalne Erasmus+ agencije.

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. Prioriteti ovog seminara su profesionalizacija nastavnika i ostalog osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Vocational Education and Training – VET) i njihova mobilnost.

Cilj je ove aktivnosti jačanje kvalitete i povećanje broja međunarodnih nastavničkih mobilnosti inkorporiranjem planova za mobilnost osoblja u strategiju i ciljeve organizacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. strategija škole, strategija internacionalizacije, godišnji plan i program škole itd.).

Ciljana skupina su strukovni nastavnici  i ostalo osoblje aktivno u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u organizacijama pružateljima strukovnog obrazovanja zainteresiranima za temu seminara i dijeljenje iskustva, primjera dobre prakse, kao i umrežavanje koje može rezultirati novim projektima u programu Erasmus+ s planiranim kvalitetnim mobilnostima strukovnog osoblja.

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika iz cijele Europe, a  2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, i to za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta sudionika u iznosu do 400,00 EUR. Troškove smještaja i sudjelovanja na seminaru financirat će organizator.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 9. rujna 2019.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Za sva pitanja u vezi seminara moguće se obratiti na e-adresu strukovno@mobilnost.hr.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Agencije za mobilnost i programe EU