prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Poziv na prijavu za sudjelovanje na seminaru „Project Incubator – The future of VET“, Finska

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva aktivne dionike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA) Project Incubator – The future of VET, koji će se održati u Helsinkiju u Finskoj, 11.-13.11.2019. u organizaciji finske nacionalne Erasmus+ agencije.

S obzirom da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 
 
Teme i ciljevi ovog seminara uključuju novi pristup tradicionalnom kontaktnom seminaru s naglaskom na razvoj sadržaja i formata suradnje u novom projektu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Vocational Education and Training – VET).
 
Na seminaru će biti korištene metode zajedničkog razvijanja i testiranja te međusobne recenzije projektnih ideja i planova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Neke od tema bit će primjerice personalizacija, okruženje za učenje, nova uloga nastavnika i digitalizacija.
 
Cilj je ove aktivnosti dijeljenje dobre prakse, identificiranje izazova i rasprava o mogućim rješenjima vezanima za budućnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
 
Ciljana skupina su dionici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (strukovni nastavnici  i ostalo osoblje aktivno u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u organizacijama pružateljima strukovnog obrazovanja; predstavnici tvrtki, strukovnih udruženja i komora itd.) zainteresirani za temu seminara kao i:
razvoj novih projektnih ideja
dijeljenje iskustva i primjera dobre prakse
umrežavanje koje će rezultirati novim projektima u Ključnoj aktivnosti 1 i Ključnoj aktivnosti 2 u programu Erasmus+ u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
 

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 70 sudionika iz cijele Europe, a 4 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske (strukovno obrazovanje i osposobljavanje). Agencija će napraviti predselekciju sudionika, a organizator će potvrditi konačnu listu sudionika.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 
 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta sudionika u iznosu do 500,00 EUR te troškove smještaja u iznosu do 150,00 EUR po noćenjuza najviše 3 noćenja po sudioniku (10.,11., i 12. studenoga).
 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.
Krajnji rok za prijavu na seminar je 12. rujna 2019.
 
 
Više informacija može se pronaći na sljedećim poveznicama:
 
Više o Aktivnostima transnacionalne suradnje može se pronaći ovdje.
 
Za sva pitanja u vezi seminara moguće se obratiti se na e-adresu strukovno@mobilnost.hr.
 
Vijest je prenesena s mrežnih stranica AMPEU