prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Poziv za izradu prijedloga teksta Povelje o nenasilju u odgojno-obrazovnim ustanovama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje poziv za izradu prijedloga teksta Povelje o nenasilju u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Sigurnost je jedna od temeljnih ljudskih potreba te je pravo djeteta da se osjeća sigurno, poštovano, prihvaćeno, spremno voljeti i biti voljeno te jako i sposobno. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i odgojno-obrazovne ustanove (škole i učenički domovi) svjesni su činjenice kako bi škole trebale biti sigurno, inkluzivno, poticajno i podržavajuće okruženje, ali i mjesto međusobnog poštovanja na svim razinama.
Na žalost, nasilničko ponašanje i dalje je prisutno u svim razinama odgoja i obrazovanja, u njemu sudjeluju svi dionici odgojno-obrazovnoga procesa, a pojavljuju se novi i još uvijek nedovoljno istraženi oblici nasilja koji svojim intenzitetom i snagom posebice dolaze do izražaja u školskom okruženju. Izloženost bilo kojem obliku nasilja ugrožava socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj djece i mladih te nepovoljno djeluje na mogućnost uživanja mnogobrojnih ljudskih prava.
Nasilje koje se događa u školama negativno utječe na cjelokupnu školsku klimu, ometa rad i razvoj djece i mladih te je upravo zato potrebna jaka poruka da odgojno-obrazovne ustanove trebaju postati sigurni zaštitni čimbenik.
S obzirom na to da su empatija i inkluzija opće vrijednosti odgojno-obrazovnoga sustava, kao i važnost slobode izražavanja i prihvaćanja mišljenja djeteta, Ministarstvo poziva osnovne i srednje škole te učeničke domove na prijavu prijedloga učeničkih tekstova. U ovim izazovnim vremenima, kada smo svjesni negativnih učinaka potresa i pandemije na psihosocijalno zdravlje učenika i djelatnika odgojno-obrazovnoga sustava, osobito je važno zauzeti jasno stajalište da su odgojno-obrazovne ustanove sigurno utočište i zaštitni čimbenik. Povelja o nenasilju jasan je iskaz volje za promjenom i napretkom prema razvoju školske kulture i pozitivne školske klime te osiguranju sigurnog, inkluzivnog, poticajnog i podržavajućeg okruženja i to:
  • u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, gdje se učenici osposobljavaju za življenje u multikulturnom svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome razvoju društva;
  • isticanjem empatije i inkluzije kao općih vrijednosti odgojno-obrazovnoga sustava;
  • naglašavanjem potrebe kvalitetne komunikacije svih odgojno-obrazovnih dionika, razvijanja dobrih međusobnih odnosa te uzajamnog poštovanja i prihvaćanja;
  • najboljim interesom djeteta/učenika, nediskriminacijom, pravom na život, opstanak i razvoj te načelom slobode izražavanja i prihvaćanja mišljenja djeteta;
  • uključujući ravnopravnost žena i muškaraca, nestereotipne rodne uloge, uzajamno poštovanje, nenasilno rješavanje sukoba u osobnim odnosima, pravo na osobni integritet na način prilagođen razvojnim sposobnostima učenika;
  • populariziranjem nulte stope tolerancije nasilja uz naglasak na škole kao ključne zaštitne čimbenike;
  • u sklopu kontinuiranih znanstvenih istraživanja i modernih znanstvenih spoznaja;
  • uz suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, pravosudnim tijelima i policijom, stručnim i znanstvenim institucijama te drugim fizičkim i pravnim osobama koje ispunjavanju uvjete za preventivni rad s učenicima (npr. udrugama).
Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti prijedlog teksta koji će biti temelj Povelje o nenasilju na nacionalnoj razini.
Prikupljene prijave potrebno je podnijeti na propisanome obrascu, a svaka škola može prijaviti jedan prijedlog teksta.
Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će najuspješnije tekstove škola te će najuspješnije škole biti primjereno nagrađene.
Povelju o nenasilju potpisat će ministar znanosti i obrazovanja, predstavnici učitelja (sindikat) i učenika (Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske).
Na temelju navedene Povelje o nenasilju, odgojno-obrazovne ustanove izradit će kodeks koji će jasno definirati sustav vrijednosti, prava i obveze djelatnika, učenika i roditelja/skrbnika djece, uz prihvaćanje participativnog načela.
Rok je za podnošenje prijava petak, 3. prosinca 2021. godine.
Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti e-adresu: poveljaonenasilju@mzo.hr
Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja 
Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama,
s naznakom: „POZIV – POVELJA O NENASILJU“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.