prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Pravila ponašanja i komuniciranja u online okruženju

U online zajednici baš kao i u offline komunikaciji, postoje pravila ponašanja i komuniciranja kako bi se izbjegli ili spriječili mogući nesporazumi i sukobi te kako bi se poruke i informacije prenijele jednostavnije i učinkovitije. Komunikacijske vještine podjednako su važne u komunikaciji licem u lice, kao i u komunikaciji posredstvom računala i interneta a kako bi se komunikacija djelotvornije i prikladnije odvijala, sudionici obično primjenjuju određena pravila. 

Komunikacijom i ponašanjem u online okruženju stvaramo i gradimo sliku o sebi, stoga, baš onako kako želimo da nas ljudi vide u stvarnome svijetu, tako se moramo ponašati i u virtualnom. Budući da smo fizičke učionice zamijenili virtaulnim učionicama, nije na odmet prisjetiti se pravila ponašanja i komuniciranja u online okruženju.