prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Predikatna rečenica – nastava na daljinu

Učenici Osnovne škole Ivana Lovrića, tijekom nastave na daljinu, na satovima Hrvatskoga jezika učili su o predikatnim rečenicama. Odgojno-obrazovni ishodi koje su učenici trebali ostvariti su uvrštavati predikatnu rečenicu na mjesto dijela imenskoga predikata, prepoznati predikatnu rečenicu na primjeru te rabiti predikatne rečenice u komunikacijskim situacijama.

Na početku svojega rada učenici su trebali pažljivo pogledati videolekciju koju je za njih snimila učiteljica u alatu Loom. Nakon što su pogledali videolekciju, učiteljica ih je usmjerila na gledanje interaktivne prezentacije, a tijekom gledanja trebali su voditi bilješke.

Na početku prezentacije, nalazi se igra kojom su učenici mogli provjeriti svoje poznavanje uvodne lekcije o zavisnosloženim rečenicama, a na kraju interaktivne prezentacije mogli su pronaći igru kojom se provjerava usvojenost predikatne rečenice.

Na kraju nastavne jedinice, kako bi se provjerila usvojenost ishoda, učiteljica je učenicima dala zadatak koji su trebali poslati na njezinu adresu elektroničke pošte. U alatu Make beliefs comix trebali su izraditi kratki strip u kojemu će rabiti barem jednu predikatnu rečenicu.

Nakon što su učenici izradili stripove, učiteljica je najuspješnije radove složila u knjigu s učeničkim radovima koristeći se alatom Bookcreator. Poveznicu na kojoj se nalaze učenički radovi učiteljica je podijelila s učenicima kako bi zajedno komentirali predikatne rečenice koje su učenici rabili u svojim stripovima.