Vesna Samardžić
Nastava na daljinu: Objektna rečenica

Nastava na daljinu: Objektna rečenica

Učenici Osnovne škole Ivana Lovrića tijekom nastave na daljinu na satovima Hrvatskoga jezika učili su o objektnim rečenicama. Odgojno-obrazovni ishodi koje su učenici trebali ostvariti su:

Nastava na daljinu: Objektna rečenica

Predikatna rečenica – nastava na daljinu

Učenici Osnovne škole Ivana Lovrića, tijekom nastave na daljinu, na satovima Hrvatskoga jezika učili su o predikatnim rečenicama. Odgojno-obrazovni ishodi koje su učenici trebali ostvariti su uvrštavati predikatnu rečenicu na mjesto dijela imenskoga predikata, prepoznati predikatnu rečenicu na primjeru te rabiti predikatne rečenice u komunikacijskim situacijama.

Nastava na daljinu: Objektna rečenica

Frazemi – nastava na daljinu

Učenici Osnovne škole Ivana Lovrića prvi su tjedan nastave na daljinu na satovima Hrvatskoga jezika učili o frazemima – izrazima prenesenoga značenja. Odgojno-obrazovni ishodi koje su učenici trebali ostvariti su:

prepoznati frazeme u govoru i pismu
uočiti i dati objašnjenje za preneseno značenje frazema
razlikovati frazeme kao samostalne rečenice od frazema koji su dio rečenice
samostalno rabiti frazeme.

Nastava na daljinu: Objektna rečenica

Dani hrvatskoga jezika

Mjesec ožujak posvećen je hrvatskome jeziku te se na različite načine u školama i odgojno-obrazovnim institucijama obilježavaju Dani hrvatskoga jezika koji se održavaju u razdoblju od 11. do 17. ožujka u spomen na Deklaraciju o nazivu i položaji hrvatskog književnog jezika. U tom se razdoblju učenicima skreće pozornost na ulogu i važnost koju hrvatski jezik ima u svakodnevnom životu, a u sklopu i izvan redovne nastave učenici provode različite jezične aktivnosti.

Nastava na daljinu: Objektna rečenica

Moj mali filmski svijet

Učenici osmih razreda Osnovne škole Ivana Lovrića sudjelovali su u projektu Moj mali filmski svijet. Početkom mjeseca svibnja, učenici su na satovima hrvatskoga jezika učili o sinopsisu, scenariju i knjizi snimanja, a nakon što su o filmskome svijetu doznali onaj teorijski dio, okušali su se u izradi filma i na svojoj koži osjetili kako u praksi sve izgleda drugačije.

 

 

Nastava na daljinu: Objektna rečenica

Lektira na moj način

U mnogim se školama odustaje od uobičajenoga pristupa lektiri kako bi se ona što više približila učenicima. Vođene željom da učenici čitaju i sa zanimanjem dolaze na satove lektire, učiteljice Osnovne škole Ivana Lovrića pokrenule su projekt Lektira na moj način.