prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Predstavljanje rezultata projekta CRISS hrvatskih škola na završnom sastanku konzorcija CRISS u Ateni 26. veljače 2020.

U Ateni je prošli tjedan održan završni sastanak konzorcija CRISS i predstavljanje rezultata projekta pred međunarodnim timom recenzenata. Rad CARNET-a i hrvatskih škola na projektu predstavili su voditeljica pilot projekta i Ivan Kardum, profesor hrvatskog jezika u Osnovnoj školi Horvati.

 

Profesor Ivan Kardum predstavio je rezultate projekta u školi Horvati te je objasnio kako se platforma svojim metodičkim konceptom uklopila u rad škole i ciljeve kurikularne reforme. Predstavio je izazove koji su se nalazili pred školom prije početka provedbe projekta – slab suradnički odnos među učenicima, pisanje zadaća i svrha u koju učenici koriste internet. Upravo je rad na CRISS-ovoj platformi, kako navodi profesor Kardum, inspirirao učenike na suradnički rad, kreativan pristup zadaćama i, na koncu, razvoj digitalnih kompetencija kroz koji su učenici učili kako kritički, odgovorno i svrhovito koristiti internet i nove tehnologije. Osim koristi za učenike, nastavnike je procjena digitalnih kompetencija učenika kroz platformu, putem rubrika pripremila za implementaciju vrednovanja u novoj reformi, istaknuo je profesor Kardum.

Osim suočavanja s navedenim izazovima, učenici Osnovne škole Horvati jedni su od rijetkih u Hrvatskoj te kao takvi, uz učenike Upravne škole pod mentorstvom profesorice Jasmine Kljunić i Osnovne škole Ivo Andrić pod mentorstvom nastavnice Marine Vukančić, jedini u Europi koji su koristili Magellan – program za pomiješanu stvarnost. Posebnost izlaganja u Ateni bio je video rad koji su kreirali učenici Osnovne škole Horvati o svom iskustvu rada s Magellanom.

Nakon izlaganja profesora Karduma, Gordana Jugo, voditeljica pilot projekta u Hrvatskoj, predstavila je iskustva nastavnika s društvenom mrežom integriranom u CRISS-ovu platformu (CRISS Social Network). Prikazan je rad nastavnice matematike, Marine Vukančić iz Osnovne škole Ivo Andrić Zagreb koja je koristila navedenu mrežu za komunikaciju na platformi, kreiranje grupa i davanje dodatnih i povratnih informacija učenicima vezano uz zadatke i scenarije učenja u sklopu platforme.

Osim društvene mreže, predstavljeni su iznimni rezultati hrvatskih nastavnika i učenika čiji je opseg već ranije bio prepoznat od strane konzorcija. U tablici ispod donosimo pregled ostvarenih certifikata za digitalne kompetencije po zemljama iz kojih je vidljivo da su hrvatski učenici ostvarili najbolji rezultat u Europi. Osim uloge CARNET-a – stalne podrške nastavnicima u pilotu i selekcijskog procesa škola koje su ispunjavale uvjete (udaljenost, opremljenost te spremnost i otvorenost većeg broja nastavnika po pojedinoj školi prema novim tehnologijama i inovativnom pristupu obrazovanju), voditeljica projekta istaknula je i aktivnu ulogu nastavnika u provedbi projekta osvrnuvši se na autorske radove – pisanje i prilagodba scenarija, držanje radionica (a CARNET-ovoj godišnjoj konferenciji) te druge aktivnosti koje su došle od strane samih nastavnika. 

 


 

Voditeljica projekta istaknula je potrebu nastavnika za korištenjem rezultata projekta, ali i potrebu za prilagodom scenarija, pozitivnim stavom prema digitalnim tehnologijama koji je potrebno sustavno razvijati, ali i kako je zaključeno na temelju dosadašnje provedbe projekata, motivaciji nastavnika na kojoj je potrebno raditi na svim razinama – od centralne (kroz kurikulume i stručna usavršavanja), preko školske – u odnosima nastavnika i ravnatelja, ali i individualne kroz sustavnu individualnu podršku.

U zaključku izlaganja, predstavljeni su rezultati ankete provedene među nastavnicima iz projekta, koji su mahom izrazili potrebu za postojanjem takve platforme koja bi integrirala scenarije, okvir za digitalne kompetencije učenika, indikatore i kriterije uspješnosti:

Smatram kako je CRISS platforma vrlo dobra za organizaciju izvannastavnih projektnih aktivnosti kroz koje učenici mogu stjecati dodatne vještine i kompetencije te stečeno znanje dijeliti dalje među ostatkom učeničke populacije prilikom prezentiranja dobivenih rezultata. Isto tako pojedini se sadržaji ili scenariji poučavanja mogu koristiti i prilikom realizacije redovne nastave što pridonosi raznovrsnosti i međupredmetnoj povezanosti nastavnih sadržaja. (nastavnički osvrt u anketi o daljnjem korištenju platforme).

Iako je projekt CRISS formalno završen, u tijeku je provedba strukturnog projekta e-Škole (razvoj sustava digitalno zrelih škola) koji će nastavnicima omogućiti daljnje razvijanje digitalnih kompetencija, odnosno stvaranje odgovornih i kritičkih građana koji će sigurno, kritički i smisleno koristiti nove tehnologije u svrhu pretraživanja informacija, komunikacije i rješavanja problema u svim sferama života.

 

CRISS projekt počeoje  1. siječnja 2017. godine, a provedba pilot projekta trajala je do 31. prosinca 2019. godine. Koordinator projekta britanska je kompanija EXUS Software LTD, a u projektu je sudjelovalo ukupno četrnaest partnera, među kojima su javne ustanove, neprofitne ustanove, sveučilišta, mala i srednja, kao i velika poduzeća. Hrvatske su škole uključene u projekt posredstvom CARNET-a koji je partner na projektu CRISS bio zadužen za pilotiranje CRISS modela digitalnih kompetencija i platforme na razini Hrvatske. U onsite pilotu koji se odvijao tijekom školske godine 2018./2019. sudjelovalo je preko 1000 hrvatskih učenika i 92 nastavnika iz ukupno 21 škole.