prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Predstavljen Pravilnik o normi

Postavili smo si četiri cilja, koja su vrlo jasna: povećati dostupnost obrazovanja svim učenicima, osigurati veću kvalitetu obrazovanja, uvesti više reda u obrazovni sustav i racionalnije raspolagati sredstvima proračuna namijenjenim obrazovanju. Sva ta četiri cilja ugrađena  su u Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika – rekao je prilikom predstavljanja novog Pravilnika, ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović.

Ministar je tom prigodom zahvalio svima koji su svojim konstruktivnim primjedbama i prijedlozima pridonijeli izradi kvalitetnijeg Pravilnika,  članovima Povjerenstva: predstavnicima Sindikata hrvatskih učitelja, Sindikata zaposlenih u hrvatskom školstvu Preporod, Udruzi ravnatelja osnovnih škola, Agenciji za odgoj  i obrazovanje. Dodao je kako je točno da se članovi Povjerenstva nisu usuglasili  oko svih članaka Pravilnika, ali su oko jednoga svi bili složni: odredbe o tjednim radnim obvezama učitelja bilo je potrebno izmijeniti.

Pomoćnica ministra Sabina Glasovac kazala je kako je jedan od razloga za donošenje novog Pravilnika bila i činjenica da su norme zaposlenih u osnovnim školama do sada bile propisane Granskim kolektivnim ugovorom koji prestaje vrijediti 27. ožujka. Kako ne bi došlo do pravne praznine koja bi onemogućila normalno funkcioniranje sustava bilo je nužno normu regulirati posebnim propisom, na jednak način kako je to već regulirano u srednjoj školi. 

– Ovim Pravilnikom željeli smo stvoriti uvjete za pravednije zaduživanje učitelja u osnovnim školama. Priznavanjem dva sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada razrednika u redovitoj nastavi  pojačavamo odgojnu ulogu škole, ali i otvaramo veći prostor za zadovoljavanje potreba svakog djeteta za izvannastavne aktivnosti, dodatni rad ili dopunsku nastavu iz pojedinog predmeta – naglasila je Glasovac.

Novim Pravilnikom po prvi se puta dva sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada razrednika  priznaju kao izvođenje redovite nastave. Sve se izvannastavne aktivnosti vrednuju jednako. Poslovi satničara i voditelja smjene razdvojeni su te ne mogu biti zamjena za redovitu nastavu niti osnova za njezino umanjenje, nego mogu biti zamjena za izvođenje dodatnog rada, dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti. Svakom učitelju priznaje se pravo na stručno-metodičku pripremu za svaki sat redovite nastave, što do sada nije bilo normirano. Razrađeni su ostali poslovi učitelja i stručnih suradnika, na način da su poslovi koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada podijeljeni na tjedne i godišnje. Pravilnikom su definirani i posebni poslovi koji se obavljaju tijekom školske godine te posebni poslovi koji proizlaze iz drugih zakona.

Ministar Jovanović istaknuo je da novim Pravilnikom nije dovedena u pitanje kvaliteta rada u školama. Dapače, suprotno svim zlonamjernim tvrdnjama, Pravilnik pridonosi unaprjeđenju kvalitete odgoja i obrazovanja u osnovnim školama.

– Mi ne pristajemo na argumente sile. Poznajemo  i priznajemo samo snagu argumenta – rekao je ministar,  osvrnuvši se na kritike kako Vlada nije provela ni jednu reformu. – Uvjetovani je refleks na sve reforme odbijanje promjena koje idu u korist većine – rekao je. 
 
Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a počet će se primjenjivati od početka iduće školske godine.

 

Pravilnik je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.