prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Prehrambene navike i tjelesna aktivnost

Svjedoci smo sve bržeg načina života u kojemu ljudi imaju sve manje vremena za kuhanje i bavljenje tjelesnom aktivnošću. Drugu školsku godinu su učenici 7. razreda OŠ Izidora Poljaka Višnjica sudjelovali u provođenju projekta „Vrtim zdravi film“.

S obzirom na saznanja o povećanju pretilosti kod djece proveli smo istraživanje o prehrambenim navikama, tjelesnoj aktivnosti i poznavanju činjenica o hrani kod učenika 7. razreda i njihovih roditelja. Kako bi utvrdili kakva je situacija kod učenika škole vezana uz tjelesnu masu učenici 7. razreda su najprije na nastavi biologije izračunali svoj indeks tjelesne mase, a rezultati su vidljivi na Grafikonu 1.

Analizirajući rezultate grafikona primijećeno je da troje učenika ima premalu tjelesnu masu, desetero učenika normalnu tjelesnu masu, a dvoje učenika prekomjernu tjelesnu masu. Nakon toga su odlučili s učenicima s 7. razreda i njihovim roditeljima provesti obrazovno istraživanje u kojem su učenici i njihovi roditelji rješavali anketu o prehrani i tjelesnoj aktivnosti.

2. Hipoteze:
Prehrambene navike učenika 7. razreda nisu u skladu s pravilnom prehranom.
Učenici 7. razreda se premalo bave tjelesnom aktivnošću.
Roditelji učenika su dobro informirani o zdravom načinu života ali to ne primjenjuju.
Učenici i roditelji nemaju dovoljno znanja o namirnicama, hranjivim tvarima koje se nalaze u njima i u kojoj količini, kalorijskoj vrijednosti namirnica.

3. Ciljevi:

 • utvrditi prehrambene navike učenika
 • utvrditi koliko su učenici upoznati s važnošću pravilne i raznovrsne prehrane
 • utvrditi koliko su učenici upoznati s važnošću tjelesne aktivnosti za zdravlje organizma
 • utvrditi prehrambene navike roditelja
 • utvrditi koliko su roditelji upoznati s važnošću pravilne i raznovrsne prehrane
 • utvrditi koliko su roditelji upoznati s važnošću tjelesne aktivnosti za zdravlje organizma.

4. Materijali i metode:
Istraživanje je provedeno putem interneta. U digitalnom alatu Microsoft Forms izrađena su dva upitnika, jedan za učenike, a drugi za roditelje. Učenicima je podijeljena poveznica na upitnik na nastavi biologije. Roditeljima je podijeljena poveznica na upitnik na roditeljskom sastanku. Učenici i roditelji su rješavali upitnik koristeći pametne telefone. Istraživanje je provođeno u školskoj godini 2022./2023. Upitnik za učenike se sastojao od 28 pitanja kojima su se ispitivale njihove prehrambene navike, tjelesna aktivnost, kupovne navike, sudjelovanje u kupovini namirnica i pripremi obroka, opće znanje o hrani (hranjive tvari, izvori pojedinih hranjivih tvari, izvori energije, kalorijska vrijednost), poremećajima prehrane, važnost tjelesne aktivnosti.

Upitnik za roditelje sastojao se od 34 pitanja kojima su se ispitivale prehrambene navike roditelja, tjelesna aktivnost roditelja, njihove kupovne navike (kalorijska vrijednost namirnica, hranjive tvari koje sadrži namirnica), učestalost kuhanja i odabir namirnica kod pripreme obroka (hranjive tvari u namirnicama i kalorijska vrijednost namirnica), opće znanje o hrani (hranjive tvari, izvori pojedinih hranjivih tvari, izvori energije, kalorijska vrijednost), poremećajima prehrane, važnosti tjelesne aktivnosti, Upitnikom se također ispitivalo potiču li djecu da doručkuju, provjeravaju li je li dijete doručkovalo, proučavaju li koliku količinu pojedinih hranjivih tvari oni i djeca unesu u jednom obroku, proučavaju li koliku kalorijsku vrijednost oni i njihova djeca unesu u organizam jednom obroku, prilagođavaju li veličinu porcije dobi, spolu, tjelesnoj aktivnosti, poslu pojedinih članova obitelji, potiču li djecu da se bave sportom. Sadržaju upitnika može se pristupiti putem priloženih poveznica ili u priloženim dokumentima.

Anketni upitnik – učenici

Anketni upitnik – roditelji

5. Rezultati
U ispitivanju učenika sudjelovali su učenici 7. razreda OŠ Izidora Poljaka Višnjica i PŠ J. E. Drašković Cvetlin. U ispitivanju roditelja sudjelovale su majke učenika. Sažetku rezultata upitnika može se pristupiti putem priloženih poveznica ili u priloženim dokumentima.

Anketni upitnik – učenici

Anketni upitnik – roditelji

Analizirajući rezultate anketa učenika utvrdili su da:

 • svi učenici znaju da je doručak najvažniji obrok u danu
 • 38 % učenika zna da je za doručak najbolje jesti namirnice bogate ugljikohidratima
 • 46 % učenika jede voće 2 – 3 puta dnevno
 • 23 % učenika jede povrće 2 – 3 puta tjedno
 • 15 % učenika zna da su ugljikohidrati najvažniji izvor energije
 • većina učenika zna da su mlijeko, jaja i riba namirnice bogate bjelančevinama dok samo njih 4 od 13 zna da je i soja namirnica bogata bjelančevinama
 • 38 % učenika zna da je masti najbolje unijeti orašastim plodovima ali samo njih 23% zna da je masti poželjno unositi plavom ribom i njih 15% maslinovim uljem
 • 54 % učenika zna što je bulimija
 • 62 % učenika zna što je anoreksija
 • 69 % učenika zna što je pretilost
 • 23 % učenika kuha svaki dan, a njih 30 % 2 do tri puta tjedno
 • 38 % učenika doručkuje svaki dan, a 54 % ponekad
 • 62 % učenika smatra da su dijete štetne
 • 23 % učenika uvijek sudjeluje, a 54 % učenika ponekad sudjeluje s roditeljima u odabiru namirnica koje će kupiti u dućanu
 • 23 % učenika uvijek, a 46 % učenika ponekad proučava prilikom kupovine količinu ugljikohidrata, proteina, masti i drugih hranjivih tvari koje sadrže namirnice
 • 23 % učenika uvijek, a njih 61 % ponekad proučavaju kalorijsku vrijednost namirnica koje kupuju
 • 10 % učenika koji kuhaju uvijek proučava kalorijsku vrijednost namirnica koje priprema, a njih 50 % ponekad
 • 31 % učenika, a 46 % učenika ponekad prilikom kuhanja proučava količinu hranjivih tvari koje namirnice sadrže u 100 grama
 • 15 % učenika uvijek, a 61 % učenika ponekad proučava koliku kalorijsku vrijednost unese u organizam tijekom pojedinog obroka
 • svi učenici smatraju da je tjelesna aktivnost važna za održavanje tjelesne mase
 • 77 % učenika zna da se na vrhu piramidu pravilne prehrane nalaze slatkiši
 • 38 % učenika jede integralni kruh
 • većina učenika najčešće pije vodu
 • većina učenika od grickalica jede čips ili slane kokice

Analizirajući rezultate anketa roditelja utvrdili su da:

 • većina roditelja zna da je najvažniji obrok u danu doručak
 • 40 % roditelja zna da je za doručak najbolje jesti hranu bogatu ugljikohidratima
 • većina roditelja jede voće jedanput dnevno, a trebali bi ga jesti 2 – 3 puta dnevno
 • većina roditelja jede povrće jedanput dnevno, a trebali bi ga jesti 2 – 3 puta dnevno
 •  se 40 % roditelja svakodnevno bavi tjelesnom aktivnošću
 • 33 % roditelja zna da su ugljikohidrati glavni izvor energije
 • većina roditelja zna da su riba, jaja i mlijeko namirnice bogate bjelančevinama, ali samo mali broj roditelja zna da je i soja namirnica bogata bjelančevinama
 • većina roditelja zna kako je masti najbolje unositi maslinovim uljem, plavom ribom i orašastim plodovima
 • 60 % roditelja zna što je bulimija
 • 60 % roditelja zna što je anoreksija
 • 87 % roditelja zna što je pretilost
 • 7 % roditelja zna da bismo svaki dan trebali vježbati barem 45 minuta
 • 87 % roditelja kuha svaki dan
 • 33 % roditelja doručkuje svaki dan
 • svi roditelji potiču djecu da doručkuju
 • 53 % roditelja kontrolira doručkuje li njihovo dijete
 • 60 % roditelja smatra da su dijete štetne
 • 13 % roditelja za kuhanje koristi maslinovo ulje, dok većina koristi biljno (suncokretovo) ulje
 • 7 % roditelja prilikom svake kupovine proučava količinu ugljikohidrata, masti, bjelančevina i drugih hranjivih tvari koje namirnice sadrže
 • 7 % roditelja uvijek proučava kalorijsku vrijednost namirnica koju kupuje
 • 7 % roditelja prilikom kuhanja proučava kalorijsku vrijednost namirnica koje priprema
 • 13 % roditelja prilikom kuhanja proučava količinu hranjivih tvari koju namirnice sadržavaju u 100 grama
 • 7 % roditelja uvijek proučava kalorijsku vrijednost koju unese u organizam tijekom pojedinog obroka
 • 13 % roditelja pri svakom obroku proučava količinu hranjivih tvari koju unese u organizam tijekom pojedinog obroka
 • 27 % roditelja uvijek proučava kalorijsku vrijednost koju unese njegovo dijete tijekom pojedinog obroka
 • 20 % roditelja uvijek proučava količinu pojedinih hranjivih tvari koju unese njihovo dijete tijekom pojedinog obroka
 • 27 % roditelja uvijek prilagođava veličinu porcija dobi, spolu, tjelesnoj aktivnosti i poslu pojedinih članova obitelji
 • svi roditelju potiču svoje dijete da se bavi sportom
 • svi roditelji smatraju da je tjelesna aktivnost važna za održavanje tjelesne mase
 • 40 % roditelja zna da se na vrhu piramide nalaze slatkiši
 • 47 % roditelja jede integralni kruh
 • 87 % roditelja najčešće pije vodu
 • većina roditelja od grickalica jede čips ili slane kokice, a manji dio čips od jabuke i kokice bez soli

6. Zaključak:
Na temelju rezultata upitnika zaključuju da prehrambene navike učenika i roditelja nisu u skladu s pravilnom prehranom. Učenici i roditelji nemaju dovoljno znanja o namirnicama, hranjivim tvarima koje se nalaze u njima i u kojoj količini, kalorijskoj vrijednosti namirnica. Roditelji se prerijetko bave tjelesnom aktivnošću. Roditelji učenika su dobro informirani o zdravom načinu života ali to ne primjenjuju.