prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Primjer aktivnog slušanja glazbe tijekom nastave na daljinu

Učenici Osnovne škole Fran Franković u Rijeci, tijekom nastave Glazbene kulture na daljinu, u zadatku, s obzirom na dob i iskustvo u aktivnom slušanju glazbe, trebali su prepoznati glazbala u skladbama koje su prethodno slušali i u njima analizirali glazbeno-izražajne sastavnice poput tempa, dinamike, ritma i kretanja melodije.

U nastavi Glazbene kulture općeobrazovnih škola važno je njegovati aktivno slušanje glazbe pomoću koje učenici razvijaju kritičke stavove te razvijaju svoj glazbeni ukus. U nastavi općeobrazovnih škola postoje različiti načini slušanja glazbe. Oni se mogu razlikovati s obzirom na ciljeve slušanja glazbe kojima se potiče aktivnost slušatelja. U nastavi Glazbene kulture teži se aktivnom slušanju kroz koje učenik razvija kritičke stavove i razvija svoj glazbeni ukus. Aktivnim slušanjem, nasuprot onom pasivnom, učenika se potiče na upoznavanje glazbenog djela (glazbene strukture, sastava izvođača, glazbeno-izražajnih sastavnica, povijesnih činjenica, osobina glazbeno-stilskog razdoblja i sl.)

klavirUčenici škole, tijekom nastave Glazbene kulture na daljinu, u zadatku, s obzirom na dob i iskustvo u aktivnom slušanju glazbe, trebali su prepoznati glazbala u skladbama koje su prethodno slušali te u njima analizirali glazbeno-izražajne sastavnice poput tempa, dinamike, ritma i kretanja melodije. Na temelju prepoznatih glazbala, učenici su izrađivali origami figure. Na taj su način povezali dvije umjetnosti – glazbenu i likovnu.

Origami je tradicionalna japanska vještina kreiranja modela od papira. Povezuje se s izumom papira u Kini oko 2. stoljeća pr. Kr., a pravi je procvat doživio u Japanu, gdje se tretira kao nacionalna umjetnost. Učenici su figurice izrađivali od papira, iako se mogu koristiti i drugačiji materijali.

Radom na ovakvim zadatcima učenici stječu različite vještine i znanja, razvijaju svoje motoričke sposobnosti, uče istraživati, primjenjivati stečena znanja te kroz svoj rad pokazuju visoku razinu kreativnosti. Učenici su origami figure fotografirali i postavili na glazbenu ploču u digitalnom alatu kako bi bila vidljiva ostalim učenicima razreda. Zatim su istražili osobine i način dobivanja tona glazbala čiju su origami figuru izradili. Učenici su ovakvim načinom rada osluškivali, istraživali, promatrali, kreirali, naučili koristiti neke digitalne alate te razvijali pismeno izražavanje. Usvojili su niz ishoda iz različitih nastavnih područja.