prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Program e-učenja Putem profesionalnog razvoja

Analiza postojećeg sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i procjene potreba za stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika Agencije za odgoj i obrazovanje (2013) započinje sljedećim riječima: „Poboljšanje stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika prepoznaje se kao strateški prioritet za hrvatski socijalni i ekonomski razvoj.

Različiti strateški dokumenti naglašavaju potrebu za kontinuiranim poboljšanjem kompetencija nastavnog osoblja te poticanje trajnog profesionalnog usavršavanja nastavnika/ca i drugih zaposlenika/ca u obrazovanju definiraju kao jedan od četiri ključna razvojna prioriteta odgojno-obrazovnog sektora.“

Analiza je nastala kao dio projekta Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika realiziranoga u sklopu IPA Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala 2007–2009. Programa Europske Unije za Hrvatsku (EuropeAid/130730/D/SER/HR).

Nakon provedene analize sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, istaknuti su zaključci i preporuke na temelju kojih je 2014. godine donesena Strategija stručnog usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika 20142020. U njoj se kao jedno od područja razvoja stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika navodi razvoj IKT-a za potrebe stručnih usavršavanja:

„U idućem razdoblju Agencija će naglašenije promicati e-učenje kao novi oblik stručnog usavršavanja koji će omogućiti veću dostupnost različitih stručnih usavršavanja te individualizirani pristup“ (Strategija, 5)

Uz Strategiju, u okviru navedenoga Projekta, izrađeno je pet programa e-učenja: Vrednovanje učeničkih postignuća, Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu, Strategije učenja i poučavanja, Izazovi mentorstva i Putem profesionalnog razvoja. Navedeni interdisciplinarni programi odabrani su na temelju rezultata analize.

Njihovi su ciljevi: povećati dostupnost stručnog usavršavanja svim odgojno-obrazovnim radnicima, odgovoriti na iskazane potrebe odgojno-obrazovnih radnika za stručnim usavršavanjem, povećati raznolikost oblika stručnog usavršavanja u ponudi AZOO-a i poticati odgojno-obrazovne radnike na upotrebu IKT-a u stručnom usavršavanju i neposrednom odgojno-obrazovnom radu.

Program e-učenja Putem profesionalnog razvoja ima ciljeve: upoznati sudionike s ključnim pojmovima vezanim uz cjeloživotno učenje, osvijestiti važnost profesionalnog razvoja tijekom profesionalne karijere, reflektirati vlastito iskustvo na osnovi različitih alata/metoda te razmijeniti iskustvo s kolegicama i kolegama.

Program se sastoji od sedam cjelina koje su dostupne na službenoj poveznici.

Za sudjelovanje u Programu potrebno je prijaviti se putem sustava ettaedu.azoo.hr

S korisničkim podacima iz sustava AAI (korisničkom oznakom i zaporkom) sudionici se prijavljuju u CARNetov sustav Loomen na kojemu je Program postavljen u kategoriji Programi e-učenja AZOO-a. Nakon isteka vremena za prijavu, a neposredno prije početka Programa, svi prijavljeni odgojno-obrazovni radnici na svoju e-adresu dobivaju pismo sa zaporkom i uputama za pristupanje.

U jednom ciklusu Programa može sudjelovati 100 odgojno-obrazovnih radnika. Trenutno je u tijeku sedamnaesti ciklus.

Minimalno je vrijeme koje se očekuje da polaznici provedu u programu 6 sati, a ispunjavanje evaluacijskog upitnika, kojim polaznici daju autorima povratnu informaciju o Programu, ujedno je i uvjet za dobivanje potvrde o sudjelovanju u njemu.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Agencije za odgoj i obrazovanje