prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekt “Medijacija” u strukovnoj školi

Industrijska strojarska škola u Zagrebu ove školske godine krenula je s projektom pod nazivom “Medijacija” u koji su uključeni učenici prvog razreda, smjer Automehaničar.

Projekt provodi stručna suradnica mentorica Sara Novak, pedagoginja uz pomoć stručne suradnice psihologinje, Tanje Dumbović. Posebnost ovog projekta je što se na početku i na kraju provode anonimni testovi u svrhu uvida u postojeće znanje učenika te evaluacije usvojenog znanja, korisnosti projekta i zadovoljstva učenika. Projekt je strukturiran tako da se sastoji od radionica koje se provode kroz 1. i 2. polugodište, jednom tjedno. Opći cilj projekta jest, kroz iskustvo sukoba i medijacije, pokazati sposobnost upravljanja komunikacijskim procesima te se razvijati na osobnom i socijalnom planu u svrhu prevencije neprihvatljivog ponašanja i vršnjačkog nasilja.

Specifični ciljevi odnose se na učenje pozitivnih načina rješavanja sukoba, vježbanje komunikacijskih vještina: aktivno slušanje, parafraziranje, na razvijanje svijesti o vlastitim osjećajima i postupcima te odnosima s drugima, na izražavanje vlastitih potreba, očekivanja, emocija i stavova, razvijanje empatije i strpljivosti, preuzimanje odgovornost za vlastite postupke, prepoznavanje stereotipa i predrasuda, učenja koraka u medijaciji te razvijanje samopoštovanja, samopouzdanja i samosvijesti. Kako je ovo ujedno i preventivni program, načela učinkovitih preventivnih programa, koja su uvažena su sljedeća: sveobuhvatnost, raznolike metode učenja, vremensko, razvojno i socijalno – kulturalno prikladan program, utemeljenost na teoriji, pozitivni odnosi, evaluacija rezultata te educirani stručnjaci.

Projekt Medijacija obuhvaća i međupredmetne teme: (Osobni i socijalni razvoj) C.4.2.Upućuje na međuovisnost članova društva i proces društvene odgovornosti, C.4.3. Prihvaća društvenu odgovornost i aktivno pridonosi društvu, (Učiti kako učiti) D.3.2.Suradnja s drugima, A.4/5.1. Upravljanje informacijama,  A.4/5.2. Primjena strategija učenja i rješavanje problema, A.4/5.3. Kreativno mišljenje, A.4/5.4. Kritičko mišljenje, (Održivi razvoj) A.4.1. Razlikuje osobni od kolektivnih identiteta i ima osjećaj pripadnosti čovječanstvu, a provode se kroz satove razrednog odjela.

Teme kroz koje prolaze su: samopoštovanje, samosvijest i samopouzdanje, slika o sebi, potrebe/interesi/očekivanja, odluke i izbori, predrasude, stereotipi i potrebe drugih, odnos i odgovornost u odnosu, empatija, komunikacijske vještine, sukob, okidači, stilovi rješavanja sukoba, medijacija, koraci u medijaciji te vježbanje medijacije.