prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekt “More naše plavo”

Učenici trećeg razreda Osnovne škole Ante Curać – Pinjac s učiteljicom Anamarijom Radovanović sudjeluju u cjelogodišnjem projektu pod nazivom “More naše plavo”.

Žrnovskim učenicima odobrena je financijska potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu izvannastavnih aktivnosti. Dobivenim sredstvima žele nabaviti 4 000 bio kugli kojima će očistiti podmorje uvale Žrnovska Banja. Tijekom projekta surađivati će s Ekološko ronilačkim klubom Korčula, Turističkom zajednicom grada Korčule i lokalnom upravom te ovaj projekt podignuti na najvišu moguću razinu. Prekrasna uvala Žrnovska Banja koju žrnovski učenici žele zaštiti od onečišćenja

Prijavom na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./23. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelilo im je 16.000,00 kn koje planiraju potrošiti za nabavku bio kugla. Bio kugle su izrađene od efektivnih mikroorganizama koji se hrane teškim metalima, muljem, otpadnim vodama i bakterijama, a kao nus proizvod stvaraju vodu i kisik. Trećaši će bio kugle sami napraviti i bacati u more u završnom dijelu ovog projekta. Sam projekt planiran je u nekoliko faza.

Prva faza projekta uključuje edukacije u razredu koje organiziraju s vanjskim suradnicima: Tamarom Crnac kija je ujedno i biolog mora i Miljenkom Marukićem poznatim podmorskim fotografom. U drugom dijelu projekta učenici bi posjetili uvalu Žrnovska Banja te bi sudjelovali u čišćenju obale i podmorja. Planiraju u suradnji sa Ekološko ronilačkim klubom iz Korčule očistiti i razvrstati otpad koji se nalazi na morskom dnu uvale.

Cijeli projekt integriran je i u Godišnji plan i program tako da bi se na slijedeći način proveo i kroz nastavne predmete:

 • Iz hrvatskog jezika bi obrađivali brodove i more u pjesmama i tekstovima hrvatskih pjesnika i pisaca.
 • Tijekom satova likovne kulture oslikavali bi morske motive u različitim likovnim tehnikama.
 • U satima glazbene kulture slušali bi pjesme o moru i mornarima
 • U suradnji sa učiteljicom engleskog jezika upoznali bi osnovne termine vezane uz more i priobalje.
 • U sadržajima matematike mjerili bi udaljenosti uvale, izračunavali površinu koja će im u završnom dijelu projekta poslužiti u svrhu pravilnog raspoređivanja bio kuglica.
 • Tijekom nastave prirode i društva obraditi će ekologiju mora, vode, važnost mora za život ljudi te upoznati nazive morskih stanovnika.
 • Plivanje i veslanje će im biti sastavni dio nastave tjelesne i zdravstvene kulture u mjesecu lipnju.
 • U suradnji sa vjeroučiteljicom obraditi će značenje mora kroz Bibliju te zavjetne kapele i darove pomoraca.
 • Sve aktivnosti provedene tijekom godine oblikovati će u prezentaciju tijekom nastave informatike.

Temelj ovog projekta je osvijestiti učenike na važnost očuvanja mora i podmorja od zagađenja i od prekomjernog iskorištavanja njegovih resursa.
Ciljevi i zadaće projekta su:

 • razvijati kod učenika pozitivne stavove i odnose prema moru i okolini,
 • poticati pozitivan odnos, a utjecati na smanjenje negativnog djelovanja prema moru i okolišu,
 • ukazati na posljedice negativnog djelovanja čovjeka na okoliš.

Tijekom projekta surađivati će is sa lokalnom zajednicom:

 • Turistička zajednica i Grad Korčula mogu koristiti rezultate istraživanja kakvoće mora u svrhu turističke promidžbe
 • Ekološko ronilački klub Korčula očistiti će podmorje neposredno prije bacanja bio kuglica te će suradnjom naših učenika izvađeni otpad biti sortiran i odložen na pripadajuće mjesto za zbrinjavanje otpada i reciklažu
 • Lokalni ugostitelji pripremiti će marendu za sve sudionike u projektu.

Nadaju se da će ovakvim primjerom potaknuti i ostale na očuvanje mora i priobalja.