prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Provedeno istraživanje o Općoj digitalnoj kompetenciji učenika OŠ “Trsat” iz Rijeke

Obzirom na ovogodišnje provođenje Nastave na daljinu, učenici i učitelji 5.-8. razreda svoje su školske aktivnosti izvršavali isključivo u online okruženju. Navedeno iskustvo pokazalo je da sudionici nastavnog procesa nisu zatečeni na jednakoj razini digitalnih kompetencija, te su u periodu od ožujka svi sudionici nastavnog procesa, u izvanrednim okolnostima, pokušali što bolje odgovoriti na izazov trenutka.

Učiteljica Ana Kirinčić u suradnji s kolegama i vodstvom škole provodi istraživanje „Opća digitalna kompetencija učenika 5.-8. razreda u OŠ „Trsat“ među svim učenicima 5-8. razreda, na uzorku od 85 učenika. Samom glavnom dijelu istraživanja prethodilo je istraživanje dostupne literature, a provedena su i dva uvodna ispitivanja kojima je cilj bio utvrditi zatečeno stanje i razinu aktivnosti učenika za vrijeme trajanja nastave na daljinu na samom početku i nakon perioda adaptacije (4. i 11. tjedan).

Cilj glavnog dijela istraživanja je da se školski kurikulum (temeljem uvida u opću digitalnu kompetenciju učenika i njihove mogućnosti obzirom na predznanja i opremu) unutar danih mogućnosti, a na različite načine (primjerice izborne teme, radionice, online lekcije, mini predavanja, projekti,..) prilagodi konkretnim potrebama učenika u svrhu razvoja opće digitalne kompetencije.

Provedeno je istraživanje kroz svih pet područja: Informacijska i podatkovna pismenost, Komunikacija i suradnja, Kreiranje sadržaja, Sigurnost i Rješavanje problema, a uključeno je i ispitivanje o dostupnoj opremi i razini motivacije. Za prikupljanje podataka korištena je metoda ankete sustavom Office 365 Forms. Upitnik se sastoji od 39 pitanja s jednim ili više ponuđenih odgovora, kao i pitanjima gdje učenici ocjenjuju ponuđene tvrdnje ocjenama 1-5. Podaci su obrađeni zbirno i pojedinačno obzirom na razrede.

Evidentno je da svi ispitani učenici  6., 7. i 8. razreda za rad od kuće na raspolaganju imaju prijenosno ili stolno računalo, dok je zastupljenost kod učenika 5. razreda 82%. Navedeno je osobito važno jer je iz opažanja tijekom trajanja nastave na daljinu utvrđeno da učenici koji koriste isključivo tablete imaju većih tehničkih poteškoća. Učenici su osvijestili važnost opće digitalne kompetencije, te se nitko od ispitanih učenika nije izjasnio da digitalna kompetencija nije važna za njihov osobni rast i razvoj, dok se samo 7% ispitanika izjasnilo da digitalna kompetencija nije pretjerano važna za njihov osobni rast i razvoj.

Detaljnom analizom svih 39 pitanja i odgovora utvrđeno je da u svih pet područja postoje kompetencije gdje se može težiti višoj razini, a posebno u području Sigurnosti. Prethodno je vidljivo i stoga što je unatoč provođenim programima više od 25% učenika 7. i 8. razreda stupilo u kontakt s nepoznatom osobom u virtualnom okruženju.

Detaljano izvješće o provedenom istraživanju dostupno je u ovom dokumentu

Autorica istraživanja zahvaljuje kolegama i vodstvu OŠ Trsat na nesebičnoj pomoći i podršci u provedbi istraživanja.

Autorica istraživanja: Ana Kirinčić, učitelj mentor u OŠ Trsat