prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Repozitoriji obrazovnih materijala

Repozitoriji obrazovnih materijala su kolekcije materijala namijenjene obrazovanju. U ovome će tekstu biti riječi o repozitorijima digitalnih obrazovnih materijala koji su dostupni na Internetu. Prema definiciji objavljenoj u časopisu Edupoint repozitorij je zbirka digitalnog obrazovnog materijala koja omogućuje sustavno upravljanje procesima objavljivanja, pristupa i pohrane nastavnog/obrazovnog sadržaja (Lasić Lazić, Banek & Špiranec, 2005).

Primjeri repozitorija

MERLOT – Multimedia Educational Resource for Learning and Online teaching

MERLOT je kolekcija odabranih online materijala za učenje namijenjenih visokom školstvu. Materijali su katalogizirani te ocjenjeni od strane korisnika koji su stručni za određeno područje. Cilj MERLOT-a je postati vodeća online zajednica u kojoj fakulteti, osoblje i studenti iz cijelog svijeta razmjenjuju svoje materijale za učenje i pedagoška iskustva.
Strateški cilj MERLOT-a je unapređenje učinkovitosti poučavanja i učenja putem povećanja količine kvalitetnih recenziranih online materijala koji lako mogu biti uključeni u plan i program kolegija.
Aktivnosti MERLOT-a bazirane su na kreativnoj suradnji i podršci  individualnih članova, partnerskih ustanova, korporativnih partnera i uredništvâ.
MERLOT održava svoju aktualnost pomoću stalne komunikacije sa svjetskim stručnjacima za podršku obrazovanju. Komunikacija se odvija na više načina, putem godišnje MERLOT konferencije, časopisa Journal of Online Learning and Teaching (JOTL), publikacija za članove, novosti i internetskih stranica za društveno umrežavanje MERLOT Voices

LeMill

LeMill je web zajednica koju čini 5227 nastavnika i drugih kreatora sadržaja za učenje. Trenutno LeMIll sadrži 4366 objekata učenja, 1644 opisa metoda učenja i poučavanja i 614 opisa alata za učenje i poučavanje.
Svaki član ima vlastitu stranicu s osobnim podacima. Osim toga svaki član posjeduje svoju kolekciju materijala koju ostali mogu vidjeti.
Većina sadržaja u LeMillu slobodno je dostupna što bi značilo da ga svatko može mijenjati. Članovi mogu unapređivati materijale, kreirati različite varijante pojedinog materijala ili ga prevesti na svoj jezik. Međutim, ukoliko je materijal zaštićen (licencom koja zabranjuje uređivanje) tada prije navedene aktivnosti nisu moguće. Osim toga uređivanje neće biti moguće ukoliko je materijal u tehničkom formatu zaštićenom za izmjene (kao što je zaštićeni PDF).
Članovi se mogu uključiti u određene grupe koje se formiraju oko kolekcije objekata učenja na kojoj grupa suradnički radi. Grupe komuniciraju putem bloga na kojem svaki član grupe može pisati te na kojem svatko može dati svoj komentar.

Standardizacija

Na međunarodnom nivou za područje standardizacije zadužena je Međunarodna organizacija za normizaciju (International Organization for Standardization). ISO je međunarodno tijelo za postavljanje standarda sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih tijela zaduženih za standard. Na području informacijske tehnologije standardizacijom se bavi JTC 1 (Joint Technical Commitee 1) u okviru kojeg djeluje Subcommittee 36 koji pokriva područje korištenja informacijskih tehnologija u obrazovanju.
Standardizacija je izuzetno važna kako bi se digitalni materijali mogli bez poteškoća prenositi iz jednog u drugi alat za upravljanje učenjem.

IEEE/LTSC LOM (Learning Object Metadata)

Prvi službeno prihvaćeni standard za e-learning je IEEE/LTSC LOM (Learning Object Metadata) 1484.12.1 Specification. Standard IEEE LOM je složen po svojoj strukturi i ima devet kategorija koje grupiraju niz elemenata metapodataka ili atributa. IEEE LOM termini usklađeni su s Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), rječnikom termina vezanih uz metapodatke.

ADL/SCORM (Advanced Distributed Learning Initiative)

ADL je inicijativa koju je pokrenulo Ministarstvo obrane SAD-a s ciljem standardizacije u području obrazovanja vojnih stručnjaka. Inicijativa je rezultirala pojavom SCORM-a (Shareable Courseware Reference Model). SCORM je skup tehničkih specifikacija koji sustavima za upravljanje učenjem omogućava pronalaženje, uvoz, dijeljenje, ponovnu upotrebu i izvoz sadržaja na standardiziran način.
 
Postoje i druge inicijative i standardi, no trenutačno je jedan od najprihvaćenijih upravo SCORM.

Izvori

  1. Lasić Lazić, J., Banek, M., Špiranec, S., (2005). Repozitoriji digitalnog obrazovnog materijala kao sastavnica kvalitete suvremenih koncepta obrazovanja. Edupoint, 33(V). Preuzeto 23.3.2009. s http://edupoint.carnet.hr/casopis/33/clanci/1.
  2. LeMill. Preuzeto 23.3.2009. s http://lemill.net/.
  3. MERLOT. Preuzeto 23.3.2009. s http://merlot.org/.
  4. Referalni centri za e-obrazovanje. Preuzeto 23.3.2009. s http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni.html.