prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

REVIS projekt kao odgovor na vršnjačko nasilje

Dva razreda Industrijske strojarske škole u Zagreb uključena su u dvogodišnji projekt “REVIS – Odgovaranje na vršnjačko nasilje u školskom i izvanškolskom okruženju” koji se provodi na području pet država jugoistočne Europe: Rumunjske, Srbije, Bugarske, Mađarske i Hrvatske.

Glavni cilj projekta je spriječiti i odgovoriti na vršnjačko nasilje među djecom transformiranjem socijalnih i rodno uvjetovanih normi i ponašanja te stvoriti sigurnu okolinu za učenike u kojoj će moći osporiti postojeće socijalne i rodno uvjetovane norme koje dovode do vršnjačkog nasilja te ih potaknuti da svojim utjecajem u društvu razvijaju rješenja spomenutih teškoća. Dva razreda (učenici od 14 do 17 godina) škole uključena su u dvogodišnji projekt.

Nakon preliminarnog istraživanja​, edukacije voditelja projekta te izrada publikacije s informativnim smjernicama za roditelje, psihologinja Tanja Dumbović i pedagoginja Sara Novak u studenom započele su s održavanjem radionica za učenike. Učenici će tijekom provedbe radionica odnosno projekta:

  • istraživati društvene i rodne norme vezane uz vršnjačko nasilje u školama i zajednicama kako bi nastavili graditi pozitivne norme koje sprječavaju štetna ponašanja vezana uz nasilje nad djecom
  • prepoznati prihvaćene pozitivne i štetne norme te rodne okvire koje će povezati s vršnjačkim nasiljem
  • utvrditi i diskutirati o zaustavljanju štetnih društvenih i rodnih normi
  • diskutirati o načinima zaustavljanja vršnjačkog nasilja u školi
  • diskutirati o utjecaju koje društvo, zajednica, obitelj i vršnjaci imaju na njih
  • predlagati načine na koje ostale učenike u školi mogu potaknuti na osvještavanje normi
  • predlagati na koji način se utječe na promjenu stavova, uvjerenja i ponašanja s ciljem promjene određene društvene norme
  • osmisliti i implementirati Plan sigurne škole te ga predstaviti ostatku škole.

Metode koje se koriste u radu s učenicima su: metoda izlaganja, razgovora, demonstracije, čitanja i pisanja, predodžbe i imaginacije oluje ideja, učenja putem rješavanja problema i slično.

Tijekom radionica obuhvaćena su dva oblika vrednovanja:

  • vrednovanje za učenje kojim se prikupljaju informacije o procesu učenja te se stječe uvid u načine na koje učenici mogu unaprijediti svoje učenje da bi ostvarili ciljeve učenja. Stručne suradnice daju usmene povratne informacije što rezultira boljim razumijevanjem procesa učenja
  • vrednovanje kao učenje: učenici vrednuju svoj rad, ali i rad drugih učenika u sklopu grupnog rada čime se preuzima odgovornost za vlastiti napredak.

Pri završetku projekta (školska godina 2022./2023.), provest će se natjecanje za učenike (regionalni tematski događaj) u izradi prototipa kampanje na temu vršnjačkog nasilja sa svrhom širenja rezultata projekta i analize utjecaja istog na učenike.