prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Scenarij poučavanja Redoks-reakcije – aktivnosti iz kemije za 2. razred srednje škole

Tražite dodatni sadržaj o važnosti redoks-procesa u svakodnevnom životu? Donosimo vam scenarij poučavanja Redoks-procesi u kojemu se nalazi čak šest prijedloga provedbe nastavnih aktivnosti koje kombiniraju suvremene metode poučavanja i primjenu digitalnih sadržaja i alata u nastavi.

Scenarij poučavanja Redoks-reakcije sadrži aktivnosti iz kemije za učenike 2. razreda srednje škole, a namijenjen je nastavnicima čija je napredna razina izvedbene složenosti u primjeni IKT-a.

Opis scenarija poučavanja Redoks-reakcije navodi: “Scenarij poučavanja ujedinjuje znanja iz kemije i biologije te međupredmetnih tema s ciljem bolje edukacije i jačanja svijesti svakog učenika o važnosti značenja redoks-procesa u svakodnevnom životu. Suvremeni pristup koji uključuje IKT alate i predložene multimedijalne digitalne obrazovne sadržaje kroz različite aktivnosti omogućuje učenicima lakše sudjelovanje u procesu obrade i razumijevanja nastavnih sadržaja, primjerice, prepoznavanja reakcije gorenja kao jedne od najpoznatijih redoks-reakcija, usvajanje temeljnih pojmova vezanih uz redoks-procese, vođenje k spoznaji da se redoks-procesi zbivaju u u ljudskom organizmu, primjerice, razgradnja masnih kiselina, aminokiselina i ugljikohidrata, pojedine faze ciklusa limunske kiseline i dr.”

Suvremene metode poučavanja predložene u scenariju poučavanja opisane su u Priručniku za primjenu i izradu e-Škole scenarija poučavanja, a za lakše snalaženje u pristupu poučavanju prilikom provedbe scenarija poučavanja s učenicima s teškoćama pomoći će Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. U njima su dani prijedlozi u odnosu na one aktivnosti koje se u scenarijima poučavanja najviše koriste, a obogaćene su prijedlozima metoda i oblika rada.

Svi scenariji poučavanja za Kemiju za 2. razred srednje škole dostupni su na poveznici. Također, predlažemo vam da na temelju njih osmislite vlastite scenarije poučavanja i na taj način upotpunite nastavu različitim suvremenim metodama poučavanja i potaknite učenike na kritičko promišljanje i razvijanje digitalnih kompetencija uz kreativan pristup određenom dijelu gradiva.

Scenariji poučavanja sadrže obrazovne ishode koji se ostvaruju kroz predložene nastavne aktivnosti. Uz nastavne aktivnosti istaknute su i posebnosti njihove primjene za učenike s teškoćama te je ponuđena i jedna dodatna ideja za učenike koji žele znati nešto više o temi scenarija poučavanja.

Svi scenariji poučavanja prošli su neovisnu recenziju iz predmetnog područja, metodike i inkluzivnog područja.

Scenarij poučavanja – Redoks-reakcije