prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Što učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek misle o nastavi TZK-e na daljinu?

Nastava na daljinu predstavlja oblik učenja i poučavanja u kojem se ne ostvaruje fizička prisutnost učenika i učitelja, već se proces učenja i poučavanja odvija u virtualnom okruženju uz podršku digitalnih tehnologija.

U Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek cjelokupna nastava na daljinu, pa tako i nastava tjelesne i zdravstvene kulture se provodila od 1. listopada 2020. godine do 18. siječnja 2021. godine za 4. a i 4. b razred. 1. i 3. razredima nastava na daljinu je započela također 1. listopada 2020. godine i trajala je do 14. veljače 2021. godine. Nastava se dovijala u realnom vremenu po važećem rasporedu. Online sustav koji su koristili je komunikacijski i kolaboracijski alat MS Teams u sklopu alata Office 365. On je omogućio postavljanje nastavnih sadržaja, zadavanje motoričkih zadataka, dijeljenje datoteka, korištenje privatnih poruka u čavrljanju, audio i video pozive s razredom, grupom ili pojedinim učenikom.

U vrednovanju nastave na daljinu preko ankete u MS Forms sudjelovalo je 150 učenika iz četiri prva, četiri treća i dva četvrta razreda. Svrha ankete je dobivanja povratne informacije od učenika o zadovoljstvu, prednostima i nedostacima nastave tjelesne i zdravstvene kulture na daljinu te korekciju Godišnjih izvedbenih kurikuluma za nastavu na daljinu. Prema podacima dobivenim anketom učenici su u vrlo visokom postotku zadovoljni (potpuno 59 %, djelomično 39 %, nezadovoljni 2 %) načinom izvođenja nastave. To znači da su metode i sadržaji prilagođeni sposobnostima učenika i uvjetima rada učenika u kući.

Rezultati ankete

84 učenice/ka su zadovoljni samostalnim vježbanjem. 82 učenice/ka održavanjem nastave u realnom vremenu po važećem rasporedu. 80 učenice/ka primjerenim izborom nastavnih sadržaja u zadanim uvjetima rada. Za najveće nedostatke nastave nastave tjelesne i zdravstvene kulture na daljinu njih 94 smatra vježbanje u neadekvatnom prostoru. 85 učenice/ka je imalo tehničke poteškoće u praćenju nastave. 67 ih je imalo smanjenu motivaciju za rad. 111 učenice/ka smatra da su razvili veću samostalnost u radu. 69 učenice/ka je usvojilo naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja u slobodno vrijeme. 64 učenice/ka je povećalo korištenje mobilnih aplikacija namijenjenih za tjelesno vježbanje i redovitije sudjelovanje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture.

Zaključak

Učenice i učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek su se puno bolje snašli u nastavi na daljinu u ovoj školskoj godini. Iskustva koja su im pomogla stekli su u školskoj godini 2019./2020. za vrijeme prve nastave na daljinu u povijesti školstva. Obzirom da su zadovoljstvo provođenjem nastave tjelesne i zdravstvene kulture iskazali u vrlo visokom postotku nastava je odrađena stručno i uspješno u skladu s uvjetima rada koje učenici imaju kod kuće.  Značajnije promjene u Godišnjim izvedbenim kurikulumima za nastavu na daljinu nisu nužne, ali su poželjne zbog raznolikosti i motivacije učenika za redovito sudjelovanje na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture.