prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Stručno usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta

Tijekom zimskog odmora učenika u Drvodjeljskoj školi Zagreb održana su stručna usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta stručnih vijeća drvne i šumarske struke. Teme su bile raznolike, a cilj usavršavanja bio je jačanje metodičkih, didaktičkih i pedagoških kompetencija nastavnika strukovnih predmeta.

Pedagoginja škole je održala predavanje na temu “Izazovi vrednovanja – vrste vrednovanja, pristupi i svrhe vrednovanja, povratne informacije, holističke i analitičke rubrike”. Vrednovanje se provodi na različite načine. Formativno vrednovanje rezultira bilješkom nastavnika, a provodi se kroz cijelo vrijeme učenja i poučavanja. Sumativno vrednovanje rezultira ocjenom, a provodi se na kraju određenog razdoblja učenja i poučavanja, kao što su nastavna cjelina, polugodište ili kraj nastavne godine.

Nastavnici u zvanju savjetnika održali su predavanja “Elementi i mjerljivi kriteriji vrednovanja, te razine postignuća (ishodi učenja) u svim elementima vrednovanja”, a s obzirom na postavljena obrazovna postignuća, nastavnici definiraju kriterije vrednovanja koji odgovaraju određenoj ocjeni. Dobri kriteriji su oni koji pomažu učenicima da ostvare ishode učenja. Također, trebaju biti objektivni i omogućiti korisne povratne informacije svim sudionicima nastavnog procesa. U predavanju “Ishodovno orijentirana nastava i primjena IKT-a u učenju i poučavanju” svaki nastavnik ima mogućnost pripreme i organizacije nastave na kreativan i inovativan način primjenom IKT-a. Scenariji poučavanja i digitalni obrazovni materijali samo su neke od mogućnosti za primjenu suvremenih digitalnih alata u strukovnoj nastavi. U “Elementi ocjenjivanja u predmetu praktična nastava (strukovna kvalifikacija stolar) + primjer nastavne pripreme za jednu nastavnu jedinicu s ishodima učenja, ocjenjivanje mape praktične nastave” u prikazu nastavne pripreme sa razrađenim ishodima učenja u nastavnom predmetu Praktična nastava pokazano je kako izgleda dobro formuliran ishod učenja i kako kreirati mjerne instrumente praćenja i ocjenjivanja. “Suvremene strategije i metode poučavanja” omogućuju aktivno uključivanje učenika u nastavni proces, čime se uloga učenika mijenja, on stvara i dijeli znanje i uči kroz suradnju s drugima. “Davanje svrhovite i poticajne povratne informacije o rezultatu učenja na praktičnoj nastavi” govori o svrsi povratne informacije učenicima i da je ona unaprjeđenje njihovog rada. Dobra povratna informacija treba biti motivirajuća i precizna, učenicima razumljiva i usmjerena na ostvarenost ishoda učenja. Očituje se u napredovanju koje je učenik ostvario u odnosu na postavljene odgojno-obrazovne ishode. Sva predavanja temeljila su se na iskustvima nastavnika i dijeljenju primjera dobre prakse, što će omogućiti svim nastavnicima da poboljšaju i unaprijede svoj rad s učenicima.