prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Stvaralačko obrazovanje i uloga nastavnika

Zadatak učenika je da uče. Učenju ih privlači zanimljivo gradivo, želja za uspjehom, pohvale nastavnika i roditelja, nagrade, strah od nastavnika ili od roditelja, želja za afirmacijom i nastavkom školovanja.

No, mnogo toga ih i odbija: nezanimljivo gradivo, preduge lekcije, loše napisan udžbenik, buka i galama, nedostatak prostora za učenje, loše nastavnikovo izlaganje, neobjektivnost u ocjenjivanju te ponižavanje učenika.

Motivacija

Motivacija je osnovno pitanje i preduvjet uspješnog poučavanja i rada s učenicima. Nastavnik je nositelj motivacije, a učenik učenja.
Tri ključna nositelja nastave su:

  • motivacija
  • aktivizacija
  • koncentracija.

Volja

Volja je energija koja pomaže ostvarenju nekog cilja. Volja se iskazuje u koncentraciji pažnje i sabranosti učenika. Volja označava upornost, odlučnost, dosljednost u izvršavanju obaveza, inicijativu, oslanjanje na vlastite sposobnosti te brzo prelaženje na rad.

Uloga nastavnika

Mnogi učenici zavole određene predmete , postižu vrhunske rezultate te se odlučuju na nastavak školovanja u određenom području, što je počesto posljedica njima prihvatljivog nastavnika i njegovog kvalitetnog poučavanja.

Međutim, neki se učenici razočaraju u nastavu, školu i nastavnike. Nastavnici najviše griješe u slučajevima kada ne uspiju opaziti i otkriti mogućnosti svakog učenika posebno jer zahtijevaju više što učenik može objektivno postići. Takvi nastavnici ne istražuju potencijale pojedinih učenika, već polaze od nekog „prosjeka“ prema kojem organiziraju svoj rad i postavljaju zahtjeve.

Autor Stevanović, M. u knjizi Interaktivna stvaralačka edukacija navodi da izlaz treba tražiti u diferencijaciji, akceleraciji i individualizaciji nastavnoga rada.

Akceleracija označava da se pojedinim učenicima omogućuje brži i nesmetaniji prelazak iz lekcije u lekciju, bez čekanja drugih koji napreduju sporije.

Diferencijacija ukazuje na potrebu da se nastavni rad tako raspodijeli da svaki učenik dobiva zadatke prema svojim potrebama i mogućnostima. Na osnovi provedene diferencije moguće je svakom učeniku prići posebno, tj. davati mu gradivo (zadatke) u skladu s njegovim mogućnostima.

Nastavnici bi trebali pomoći učenicima da sami otkriju svoje sklonosti za koje možda niti ne znaju da postoje.
Učenika je potrebno uputiti da traži pomoć i u školi i kod kuće. Nastavnici mogu učenicima predložiti kod koga mogu dobiti pomoć, uputiti ih nekom znanstveniku, umjetniku, obrtniku.

Literatura:
Stevanović, M (2003).: Interaktivna stvaralačka edukacija. Andromeda d.o.o., Rijeka.