prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Suvremeno poučavanje tradicionalnih strukovnih vještina daktilografije

Suvremeno poučavanje tradicionalnih strukovnih vještina daktilografije potiče razvoj ključnih kompetencija i tržišnu konkurentnost učenika.

Za uspješan razvoj transverzalnih vještina kod učenika koji uskoro izlaze na globalno tržište rada potrebni su čvrsti temelji u ključnim kompetencijama i strukovnim vještinama. Suvremeno poučavanje i inovativne nastavne metode motiviraju i potiču pripadnike generacije Z na usvajanje i usavršavanje tradicionalnih strukovnih vještina poput daktilografije. Sinergija svega navedenog provodi se u sklopu nastave strukovnog predmeta Kompjutorska daktilografija u Upravnoj školi Zagreb.

Moderno društvo u kojem živimo podrazumijeva globalno poslovno okruženje pa su danas internacionalna suradnja i umrežavanje te poslovna i službena komunikacija i korespondencija na stranim jezicima imperativ uspješnog poslovanja. Digitalne tehnologije unaprijedile su i transformirale cjelokupno uredsko poslovanje na način da su nekadašnji papirnati dokumenti i spisi na policama fizičkih ureda zamijenjeni digitalnim dokumentima i informacijskim rješenjima. Pisana poslovna i službena komunikacija među tvrtkama i institucijama odvija se elektroničkim putem i pohranjuje u oblaku.

Ovakav način poslovanja povoljno utječe na smanjenje troškova poslovanja, ubrzava i pojednostavljuje protok i razmjenu informacija, pridonosi transparentnosti svih poslovnih procesa, ali postavlja i nove izazove pred zaposlenike. Medijska, informatička i informacijska pismenost neizostavne su kompetencije uredskog i administrativnog osoblja 21. stoljeća, a sljedeća na popisu je višejezičnost. Strani jezici i digitalne tehnologije odavno više nisu stavke rezervirane za osobne hobije, zabavu i komunikaciju s rodbinom i prijateljima, one su danas neizostavan dio uobičajenog poslovnog okruženja.

Kompjutorska daktilografija kao temelj strukovnih vještina i znanja

Daktilografija je vještina slijepog deseteroprstnog tipkanja. To je i dalje temeljna strukovna vještina administrativnog i uredskog osoblja čiji svakodnevni radni zadaci podrazumijevaju kombinaciju obrade i analize raznovrsnih poslovnih i službenih dokumenata te usmenu i pisanu komunikaciju sa strankama i različitim ustanovama i poduzećima. Nekadašnji strojopis i mehaničke pisaće mašine zamijenjene su računalima, a suvremeno poučavanje ovog strukovnog predmeta podrazumijeva primjenu raznih digitalnih alata.

Kompjutorska daktilografija strukovni je predmet kojeg učenici u Upravnoj školi Zagreb pohađaju tijekom većine svog školovanja. U prvoj godini školovanja učenici savladavaju pravilan slijepi deseteroprstni zahvat na slova tipkovnice te potom ustrajno uvježbavaju točnost i brzinu tipkanja. U višim razredima temelji ove strukovne vještine nadograđuju se kroz uredski praktikum te izradu različitih praktičnih radova pri čemu učenici primjenjuju i povezuju stečena teorijska znanja iz ostalih strukovnih predmeta.

Kompjutorska daktilografija i digitalne tehnologije

Zeleno poslovanje i briga o očuvanju okoliša imperativ je suvremenih poslovnih procesa na globalnoj razini. Digitalno uredsko poslovanje dugoročno povoljno utječe i na smanjenje financijskih troškova poslovanja svake tvrtke ili organizacije. Digitalne tehnologije također ubrzavaju i olakšavaju komunikaciju i protok informacija među zaposlenicima unutar same organizacije, ali i pojednostavljuju globalnu suradnju više internacionalnih dionika u realnom vremenu bez dodatnih troškova putovanja i fizičkih sastanaka uživo.

Kompjutorska daktilografija stoga se u Upravnoj školi Zagreb u potpunosti poučava u digitalnom okruženju uporabom jednostavnih i intuitivnih digitalnih alata, kako na početnoj, tako i na naprednoj razini učenja koja uključuje uredski praktikum. Paleta besplatnih Google alata koristi se u nastavi Kompjutorske daktilografije za komunikaciju i suradnju već od prvog razreda kada učenici kreiraju račun elektroničke pošte putem kojeg komuniciraju s predmetnim nastavnikom struke do kraja školovanja.

Učenici putem elektroničke pošte nastavniku dostavljaju svoje domaće zadaće, ali i pisane provjere i sve ostale zadatke, te na taj način već od prvog razreda usvajaju pravila virtualnog bontona vezana uz pisano poslovno i službeno komuniciranje. U višim razredima učenici koriste i sve ostale digitalne alate za bilježenje i praćenje poslovnih obaveza, procesa i sastanaka te za zajedničku suradnju na dokumentima u virtualnom okruženju (Disk, Obrasci, Meet, Kalendar itd.). Budući da se svi dokumenti izrađuju i pohranjuju u digitalnom obliku na disku, svakome je omogućen brz i jednostavan pristup dokumentima s bilo koje lokacije i u bilo kojem trenutku. Učenici ih kod kuće mogu koristiti za ponavljanje nastavnih sadržaja (ili ih pokazati roditeljima), a nastavnik u svakom trenutku ima pregledan prikaz svih podataka potrebnih za kontinuirano praćenje i vrednovanje učenikova rada.

Kompjutorska daktilografija i višejezičnost

Uzevši u obzir globalizaciju poslovnih procesa i činjenicu da su dobro razvijene komunikacijske vještine na stranom jeziku nužne za uspješno pronalaženje prvog zaposlenja u struci, iznimno je važno u nastavu ovog strukovnog predmeta paralelno s primjenom digitalnih tehnologija uvoditi i višejezičnost u nastavne zadatke.

Kontinuirano i ciljano uvježbavanje tipkanja na stranim jezicima ima višestruke prednosti. Budući da većina europskih jezika koji se pišu latiničnim pismom sadrži većinu slova hrvatskog jezika, učenici tipkanjem na stranom jeziku zapravo dodatno uvježbavaju zahvat na tipkovnici na slova materinjeg jezika, a pritom ujedno ponavljaju i proširuju vokabular stranog jezika.

Raznovrsne mrežne aplikacije za vježbanje tipkanja omogućuju tipkanje na gotovo svim svjetskim jezicima što uvelike olakšava pripremu nastavnih materijala i zadataka za nastavnike ovog strukovnog predmeta. S jedne strane to uklanja nužnost izvrsnog poznavanja određenog stranog jezika od strane strukovnog nastavnika, ali s druge strane otvara mogućnost osmišljavanja projektne nastave i korelacije u suradnji s kolegama nastavnicima koji predaju određeni strani jezik učenicima istog razrednog odjeljenja.

U Upravnoj školi Zagreb učenici su tijekom protekle nastavne godine u sklopu nastave Kompjutorske daktilografije kroz vježbe tipkanja igrali daktilografske igre na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Osim što su ponavljali postojeća znanja vezana uz pravopis i gramatiku materinjeg jezika, učenici su ponavljali i utvrđivali vokabular i pravopisne norme stranih jezika koje uče. Igrifikacija nastavnog procesa i opušten način korištenja stranog jezika povoljno su utjecali i na razbijanje straha od korištenja stranog jezika koji je sve više prisutan među današnjim generacijama.

Primjer jezičnih daktilografskih igara možete pogledati ovdje: https://jezicneigre.com/daktilografija/

Kompjutorska daktilografija i međupredmetne teme

Primjena suvremenih nastavnih metoda i digitalnih alata u nastavi strukovnih predmeta tradicionalnih vještina pozitivno utječu na motivaciju učenika i potiču razvijanje ključnih kompetencija 21. stoljeća obuhvaćenih međupredmetnim temama Uporaba IKT-a, Osobni i socijalni razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje.

Ovakav način poučavanja tradicionalnih strukovnih vještina sigurno zahtijeva nešto više vremena za planiranje i osmišljavanje nastavnih sadržaja od strane nastavnika, ali rezultati imaju dugoročni učinak. Samomotivacija, natjecateljski duh, timski rad, ustrajnost, kritičko mišljenje koje će učenici razviti samo su neke od ključnih kompetencija koje pridonose boljoj konkurentnosti i zapošljavanju na suvremenom tržištu rada kojem uskoro pristupaju sadašnje generacije učenika. Čvrsti temelji u ključnim kompetencijama i strukovnim vještinama omogućuju našim učenicima da nakon školovanja hrabro zakorače u novo razdoblje života i samouvjereno se suoče s novim profesionalnim izazovima.