prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Svjetski dan djece

Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Učenici Osnovne škole Bedekovčina su s razrednicima, ovisno o dobi, proučavali prava koja jamči Konvencija, analizirali njihovu primjenu u svakodnevnom životu, predlagali rješenja za bolju primjenu i istraživali kako se prava djece provode diljem svijeta.

Ovaj dokument Ujedinjenih naroda sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je tada potpisalo 196 zemalja. Bio je to najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Dječja prava su prava kojima se štite svi mlađi od 18 godina. Odnose se na ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na život u miru, na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Sva su prava povezana i jednako važna.  Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava.

Svijet je dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na život u miru, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije. Nažalost još uvijek živimo u svijetu u kojem sva djeca nemaju mnoga od prava navedenih u Konvenciji.

učionicaVažno je omogućiti djeci znanja o pravima i obavezama koja imaju kako bi i oni pomogli u ostvarivanju ljepšeg, pravednijeg i sretnijeg života kako djece tako i odraslih. To je bio i jedan od razloga za provođenje raznih aktivnosti u školi svih ovih godina pa tako i ove školske godine. Učenici su s razrednicima ovisno o dobi, proučavali prava koja jamči Konvencija, analizirali njihovu primjenu u svakodnevnom životu, predlagali rješenja za bolju primjenu, istraživali kako se prava djece provode diljem svijeta. Središnji događaj svih aktivnosti zbio se u 4. a razredu.

17. studenoga u 4. a razredu održana je vrlo poticajna radionica o Dječjim pravima. Radionicu je održala Jasenka Borovčak i iz Društva “Naša djeca“” Zabok u sklopu DND-ovskog projekta “Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas!” čiji je cilj promocija dječjih prava i aktivne dječje participacije u zajednici.

Važna je edukacija i djece i odraslih o poznavanju i poštivanju dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja u lokalnoj zajednici. Djeca imaju pravo izraziti svoje mišljenje o svim pitanjima koja ih se tiču, imaju pravo biti saslušana i uvažena te pokretati inicijative, akcije i projekte za poboljšanje života djece u svojoj općini ili gradu, a u suradnji s defektologinjom Martom Kokolić, vjeroučiteljicom Maricom Celjak i učiteljem Ivanom Biljanom.

Radionica je provedena tijekom nastave Katoličkog vjeronauka kao dio teme “Budi istinit u riječi i djelu” i  u skladu s međupredmetnim temama: Građanski odgoj i obrazovanje: goo A.2.2. Aktivno zastupa ljudska prava, goo C.2.1. Sudjeluje u unaprjeđenju života i rada škole, goo C.2.2. Promiče solidarnost u školi, Osobni i socijalni razvoj  osr A2.1 Razvija sliku o sebi, osr A.2.3. Razvija osobne potencijale, osr C.2.2 Prihvaća i obrazlaže važnost društvenih normi i pravila, osr C.3.3.Aktivno sudjeluje i pridonosi školi i lokalnoj zajednici, B.2.2.C. Uspoređuje i podržava različitost, Učiti kao učiti, uku A.2.3. Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema. U prilogu su fotografije koje tek djelomice pokazuju aktivnost učenika i njihovu zainteresiranost za temu. A tu je i pjesma koju su naučili od prijatelja Zabočkih mališana.