Tražilica e-sadržaja za međupredmetne teme

Nova je funkcionalnost na Edutoriju mogućnost zasebnog pretraživanja e-Škole scenarija poučavanja i interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme.

Nova tražilica namijenjena je pretraživanju samo e-Škole scenarija poučavanja za međupredmetne teme i pripadajućih interaktivnih sadržaja prema općeobrazovnim predmetima od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole. Scenariji i interaktivni sadržaji široko su primjenjivi i mogu se integrirati u sve općeobrazovne predmete.

 

 

Na sučelju i dalje ostaje mogućnost pretraživanja svih e-Škole scenarija poučavanja, ali i svih ostalih obrazovnih sadržaja koji se temelje na međupredmetnim temama. Pozivamo vas da proučite novu mogućnost pretraživanja i pronađete aktualne i zanimljive scenarije poučavanja i aktivnosti kojima možete obogatiti u svoju nastavu.