prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

U Europskome tjednu mladih – (ne samo) s mladima o demokraciji

U ožujku 2024. dvije su škole (SŠ Konjščina i Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod) pokrenule međunarodni projekt DemokraciJA na djelu/Me&Democracy kako bi (ne samo) mlade potaknule na promišljanje i razgovor s mladima i stari(ji)ma o demokraciji (i nedemokraciji), dobrobitima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji te osobnoj demokratskoj participaciji u ovoj superizbornoj godini. Projektne su aktivnosti registrirane kao javno događanje u Europskome tjednu mladih/European Youth Week (12. – 19. travnja 2024.).

Marija Brkić, nastavnica ekonomske skupine predmeta (Srednja škola Konjščina), i Ivana Opačak, nastavnica Hrvatskoga i Engleskoga jezika (Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod), višegodišnje su partnerice u programu Škola ambasador Europskoga parlamenta/EPAS. Trenutno s međunarodnim i nacionalnim partnerima provode (peti po redu) cjelogodišnji eTwinningov projekt “Vote4Democracy Ambassadors”, koji će završiti tradicionalnom proslavom Dana Europe u svibnju (ususret slavlju europske demokracije u lipnju) 2024.

U ožujku 2024. dvije su nastavnice, s kolegicom iz Rumunjske, pokrenule međunarodni projekt “DemokraciJA na djelu/Me&Democracy” kako bi (ne samo) mlade potaknule na promišljanje i razgovor s mladima i stari(ji)ma o demokraciji (i nedemokraciji), dobrobitima članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji te osobnoj demokratskoj participaciji u ovoj superizbornoj godini. Projektne su aktivnosti prijavljene i registrirane kao javno događanje u Europskome tjednu mladih/European Youth Week (12. – 19. travnja 2024.) na međunarodnoj karti događanja na Europskome portalu za mlade/European Youth Portal.

U razdoblju od 19. ožujka do 19. travnja 2024. pred učenike/mlađe ambasadore Europskoga parlamenta dviju škola stavljena su sljedeća pitanja:
1. Što za tebe/Vas znači demokracija?
2. Što za tebe/Vas znači biti građanin/građanka EU-a?
3. Kako je bilo živjeti u drugome državnom uređenju?
4. Hoćeš/Hoćete li izaći na izbore? Zašto (ne)?

Uslijedio je izazovan, ali veoma zanimljiv, zadatak: intervjuirati barem jednu stariju osobu (iz obiteljskoga ili školskog okruženja) i/ili jednu mladu osobu (prijatelja, neznanca), zapisati ili snimiti odgovore, izraditi digitalni prikaz razgovora (pomoću alata umjetne inteligencije) te eventualno izreći i svoj stav o demokraciji i izborima. Zadani jezici bili su materinski (kako bi se osiguralo spontano i suvereno izricanje sveobuhvatnih stavova) i engleski (kako bi radovi bili razumljivi svim partnerima).

Većina se odabranih sudionika odazvala pozivu na razgovor, pa su učenici imali priliku čuti kako razmišljaju očevi i majke, stričevi, djedovi i bake, najdraži nastavnici, ravnatelji, prijatelji… Bilo je i zanimljivih svjedočanstava (pa i lekcija o demokraciji) veoma mladih ljudi (15) koji još nemaju pravo glasati. Ipak se mnogi nisu željeli izložiti snimanju, što je pred učenike stavilo dodatan izazov (kombiniranja izvornih zvučnih/tekstualnih zapisa i slika/videozapisa/prijevoda generiranih pomoću umjetne inteligencije).

U projektnu suradnju uključile su se dvije rumunjske škole (Colegiul Mihai Viteazul, Ineu, i Liceul Tehnologic “Lazar Edeleanu”, Navodari) te tri hrvatske škole (Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Srednja škola Zabok i Srednja škola Pakrac). Audiovizualni i tekstualni zapisi te stripovi učenika izloženi su na OVOME digitalnome zidu na platformi Padlet (koji sadrži područja za svaku školu), a tematski su grupirani u OVOJ zbirci na platformi Sutori, koju su uredile nastavnice koordinatorice. Vrijedna je to riznica lijepih misli i zavičajnoga (štokavskog i kajkavskog) izričaja… o važnosti zajedništva, uvažavanja (kulturoloških) različitosti i međugeneracijske tolerancije, o važnosti demokracije i aktivnoga građanstva, suradnje…

Učenici su, kroz vršnjačku i međugeneracijsku komunikaciju te suradnju na digitalnim platformama, osim osnaživanja jezičnih vještina, ostvarili sljedeće ishode međupredmetnih tema:
– Građanski odgoj i obrazovanje – Učenik promiče ljudska prava (goo A.4.3.) i pravila demokratske zajednice (goo B.4.1.).
– Održivi razvoj – Učenik ističe važnost demokracije u političkim sustavima za dobrobit (odr C.3.3.), razlikuje osobni od kolektivnih identiteta i ima osjećaj pripadnosti čovječanstvu (odr A.4.1.), analizira pokazatelje kvalitete života u nekome društvu i objašnjava razlike među društvima (odr C.4.2.) te analizira i uspoređuje uzroke i posljedice socijalnih razlika u nekim društvima sa stajališta dobrobiti pojedinca (odr C.4.3.).
– Osobni i socijalni razvoj – Učenik razvija sliku o sebi (osr A.4.1.), uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora (osr B.4.1.) te prihvaća društvenu odgovornost i aktivno pridonosi društvu (osr C.4.3.).
– Poduzetništvo – Učenik primjenjuje inovativna i kreativna rješenja (pod A.4.1.), razvija poduzetničku ideju od koncepta do realizacije (pod B.4.1.) te sudjeluje u projektu od ideje do realizacije (pod C.4.1.).
– Učiti kako učiti – Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja (uku A.4/5.3.), samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje (uku A.4/5.4.), samovrednuje proces učenja i svoje rezultate (uku B.4/5.4.) te ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć (uku D.4/5.2.).
– Uporaba IKT-a – Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju (ikt A.4.1.), stvara pozitivne digitalne tragove vodeći se načelom sigurnosti (ikt A.4.3.), samostalno komunicira i surađuje s poznatim i nepoznatim osobama u sigurnome digitalnom okružju (ikt B.4.1.-2.) te samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za poticanje kreativnosti (ikt D.4.1.).
– Zdravlje – Učenik razvija tolerantan odnos prema drugima (zdr B.4.1 / B.).

(PO)HVALA svim sudionicima ovoga lijepog projekta. Mladi su, upravo svojim iskorakom iz svijeta mladih, doprinijeli obilježavanju Europskoga tjedna mladih, ali i jačanju demokratskoga društva u cjelini.