prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Uloga fizike u pripremi blagdanskog stola

Učenici drugog razreda Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu sudjelovali su u projektu “Uloga fizike u pripremi blagdanskog stola” koji je osmislila profesorica fizike u suradnji s profesoricama engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti. Cilj projekta bio je uključiti učenike u istraživački rad i pri tome povezati s međupredmetnim temama: učiti kako učiti i uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.

Profesorica fizike dala je učenicima upute na besplatnoj platformi Wakelet. Učenici su u manjim skupinama napravili kolekcije koje su prezentirali ostalim učenicima u razredu te ih na kraju s njima podijelili.
Zajedno s profesoricom Danicom Miloš prevodili su s engleskog na hrvatski jezik nekoliko stranica stručnog teksta iz područja fizike i sažimali svoje prijevode na oba jezika. Teme su bile: toplina, temperatura, vatra, led i tlak pri čemu su usvojili odgojno-obrazovne ishode:

 • SŠ (1) EJ C.3.1.Analizira i primjenjuje složene kognitivne strategije učenja jezika,
 • SŠ (1) EJ C.3.2.Analizira i primjenjuje složene metakognitivne strategije učenja jezika,
 • SŠ (1) EJ C.3.3.Analizira i primjenjuje složene društveno-afektivne strategije učenja jezika
 • SŠ (1) EJ C.3.5. Koristi se različitim vještinama kritičkoga mišljenja i prilagođava ih: kritički vrednuje mišljenja,stavove i vrijednosti primjenjujući ih u rješavanju problemskih situacija i donošenju odluka povezanih s osobnim iskustvima i općim/stručnim sadržajima.

S profesoricom Mirtom Lulić osmislili su fizikalna objašnjenja svih pojava i pojmova povezanih s toplinom, temperaturom, vatrom, ledom i tlakom pri kuhanju i pečenju nakon usvojenih odgojno-obrazovnih ishoda:

 • FIZ SŠ C.2.3. Primjenjuje model čestične građe tvari,
 • FIZ SŠ D.2.4. Analizira i primjenjuje zakone idealnog plina i molekulsko-kinetički model plina,
 • FIZ SŠ A.2.8., FIZ SŠ B.2.8., FIZ SŠ C.2.8. i FIZ SŠ D.2.8. Rješava fizičke probleme i
 • FIZ SŠ A.2.9., FIZ SŠ B.2.9., FIZ SŠ C.2.9. i FIZ SŠ D.2.9. Istražuje fizičke pojave.

Nadalje, s profesoricom Vesnom Vuksanović učenici su lektorirali tekstove. Ispravljali su pravopisne i gramatičke pogreške, poboljšavali konstrukciju rečenice i izbor riječi te prilagodili fraze. Tekst su prilagodili duhu hrvatskoga jezika, primijenili morfološka i sintaktička znanja i ostvarili odgojno-obrazovne ishode:

 • A.1.5. Učenik analizira morfološka obilježja riječi u rečenici i primjenjuje znanja pri oblikovanju teksta,
 • A.1.6. Učenik analizira značenjske odnose među riječima pomoću rječnika,
 • A.2.5. Učenik analizira sintaktičku službu riječi u rečenici i primjenjuje znanje pri oblikovanju teksta i
 • A.3.5. Učenik analizira rečenice u tekstu i primjenjuje sintaktička znanja pri njegovu oblikovanju.

Ovakvim načinom rada, učenici su ostvarili dobru komunikaciju jedni s drugima, ponovili prethodno stečeno znanje, zabavili se i povezali tri nastavna predmeta.

Poveznice na kolekcije:
Božić i fizika 
Božić i fizika 2
Kako uštedjeti vrijeme pri kuhanju božićnog ručka?