prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Mirta Lulić
Zavrti i riješi

Zavrti i riješi

U Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo i Medicinskoj školi Osijek, učenici prvog razreda obilježili su Valentinovo na fizikalni način.

Istraživačka nastava

Istraživačka nastava

U Gimnaziji A. G. Matoša Đakovo, profesorica fizike provela je anketu među učenicima prvih razreda. Cilj ovog anketnog upitnika bio je ispitati učenike o važnosti istraživačke nastave u daljnjem obrazovanju.

Uči li nas život o fizici ili fizika o životu

Uči li nas život o fizici ili fizika o životu

U projektu koji je trajao od rujna 2023. do prosinca 2023. sudjelovali su učenici trećih razreda Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo pod mentorstvom profesorice fizike i psihologije te učenici trećih razreda Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku pod mentorstvom profesorice fizike.

Učimo jedni od drugih

Učimo jedni od drugih

Učenici trećeg razreda Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo pripremili su projektne zadatke na zadanu temu koje su prezentirali ostalim učenicima u razredu.

Protjecanje fluida

Protjecanje fluida

Učenici trećeg razreda Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu istražili su jednostavnim priborom protjecanje fluida.

Svemir nije ništa čudniji nego što pretpostavljamo

Svemir nije ništa čudniji nego što pretpostavljamo

Svjetski tjedan Svemira obilježili su i učenici Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo pod mentorstvom profesorice Mirte Lulić, profesorice Ines Jančula i profesora Zvonimira Bušića. Učenici su pripremili digitalni poster i predavanja koja su prezentirali kolegicama i kolegama koji pohađaju izbornu nastavu fizike i geografije.

Uči li nas život o fizici ili fizika o životu

Snaga nije u fizici, snaga je u psihologiji

U projektu koji je trajao od rujna 2022. do svibnja 2023. sudjelovali su učenici drugih razreda gimnazije A. G. Matoša, Đakovo pod mentorstvom profesorice fizike i psihologinje te učenici trećih razreda Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku pod mentorstvom profesorice fizike.

Istraživanje na školskoj razini – Fizika nekad i danas

Istraživanje na školskoj razini – Fizika nekad i danas

U Gimnaziji A. G. Matoša Đakovo, profesorica fizike provela je anketu među učenicima četvrtih razreda prirodoslovno-matematičke, opće i jezične gimnazije. Cilj provođenja ankete bio je ispitati maturante o važnosti fizike kao nastavnog predmeta u daljnjem obrazovanju te razvoju fizike kroz povijest.

Glazba nas spaja

Glazba nas spaja

U projektu koji je trajao od rujna 2022. do svibnja 2023. sudjelovali su učenici četvrtih razreda Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo pod mentorstvom prof. Mirte Lulić i učenici trećih razreda Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku pod mentorstvom prof. Mirele Macelaru.

Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje

Učenici drugog razreda Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu obilježili su na satu fizike Dan planete Zemlje. Profesorica je učenike podijelila u manje skupine i svaka skupina dobila je svoj zadatak koji su morali odraditi za 14 dana i nakon toga prezentirati na satu ostalim učenicima.