prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Upisi u srednje škole: Objava konačnih ljestvica poretka

Kao što je najavljeno Odlukom o upisima, u subotu, 10. srpnja 2021. godine, u 12 sati ljestvice poretka postat će konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na kojem su u tom trenutku svrstani na ljestvici poretka sukladno ostvarenom broju bodova.

Upisnice će biti dostupne na kartici “Moj odabir” u subotu, 10. srpnja 2021. godine, nakon 12 sati. Samim time, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći ispisati i upisnicu (na kartici “Moj odabir”) koju će, zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za upis, elektronički ili osobno dostaviti u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa do srijede, 14. srpnja, a srednja škola zaprimljene dokumente treba označiti u sustavu.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati upisnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati upisnicu, upisnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Nakon 12 sati, kraj obrazovnoga programa za koji kandidat ostvaruje pravo upisa, u stupcu Pravo upisa, prikazivat će se riječ “Da”, a na svim ostalim ljestvicama poretka umjesto plasmana stajat će “-“. Kandidati koji su stekli pravo upisa u programe za koje je uvjet, uz upisnicu, dostava dodatne dokumentacije, navedeno mogu provjeriti na svom sučelju na kartici “Moji rezultati/Detaljno”: – liječnička svjedodžba medicine rada (donosi se u srednju školu pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa kandidat nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda), – dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja iz znanja i sporta koja su automatski evidentirana u sustavu), – ugovor o naukovanju za JMO programe (pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda).

Potrebne dokumente elektronički ili osobno dostavite srednjoj školi u razdoblju od 12. do 14. srpnja 2021. godine. Samo kandidati koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku mogu konkurirati na jesenskom upisnom roku za preostala slobodna mjesta.

U jesenskome upisnom roku bit će moguće prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena. Okvirna slobodna mjesta za jesenski rok bit će poznata od četvrtka, 15. srpnja 2021. godine.

Na kartici “Moj odabir” dostupna je za preuzimanje i Potvrda o stečenom pravu upisa koja se koristi za upis u učeničke domove i slične svrhe.

VAŽNO: NISpuSŠ napominje da srednje škole za osobnu dostavu potrebne dokumentacije same određuju točne datume i vrijeme za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja (12. do 14. srpnja) i objavljuju ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Za elektroničku dostavu potrebne dokumentacije srednja škola je obvezna objaviti e-adresu adrese na svojim mrežnim stranicima na koje zaprima upisnice i dodatnu dokumentaciju.