prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Usustavljivanje nastavnih sadržaja u predblagdanskom ozračju

Zanimljivim usustavljivanjem sadržaja učenici vukovarske gimnazije i Tehničke škole Karlovac izrađivali Adventske kalendare na temu računalnih mreža.

Usustavljivanje je proces kojim se dobiva sažeti prikaz nastavnih sadržaja koje želimo ponoviti međusobnim povezivanjem i vizualnim prikazivanjem usvojenih činjenica i generalizacija, na produktivan način. Uvođenjem tehnologije u proces usustavljivanja, moguće je pobuditi aktivnije sudjelovanje učenika, veći interes za zadanu temu i uspješnije usvajanje sadržaja. Usustavljivanje se s obzirom na obuhvaćeni opseg nastavnog sadržaja može podijeliti na fragmentarno koje je najčešće povezano s ponavljanjem na kraju obrađene nastavne jedinice, tematsko koje u pravilu obuhvaća više nastavnih jedinica/cjelina i kompleksno koje se odvija na kraju školske godine ponavljanjem cjelokupnog gradiva.

Digitalno usustavljivanje nastavnih sadržaja provodi se pomoću alata koji omogućuju njihov vizualni prikaz i pregled, a osmišljeni su tako da pruže mogućnost stvaranja različitih mapa, dijagrama, plakata, infografika, lenti vremena pa čak i Adventskih kalendara, za koje smo se upravo i mi odlučili.

Aplikacija MyAdvent https://www.myadvent.net/en/ omogućuje izradu personaliziranih Adventskih online kalendara. Sučelje je aplikacije jednostavno i intuitivno pa je vrijeme ovladavanja sučeljem svedeno na svega nekoliko minuta. Adventski kalendar se kreira  svaki dan u prosincu (sačinjen je od 24 kartice) dodavanjem multimedijalnih elemenata u vidu fotografije, tekstualne ili glasovne poruke, videozapisa s YouTubea (moguće je, za svaki dan, kombinirati razne multimedijalne elemente). U besplatnoj opciji, sve započinje odabirom naredbe Create free calendar, nakon čega se izabire rad na webu, rad putem App Storea ili rad putem Play Storea.

Naš odabir bio je web. Takav način rada nosi svoju specifičnost o kojoj svakako treba voditi računa. Naime, aplikaciji se pristupa bez kreiranja korisničkog računa te stoga rad nije moguće pohraniti kako bi mu se naknadno moglo pristupiti radi daljnjeg uređivanja. No, radu se, zbog daljnjeg uređivanja, može pristupiti pomoću  poveznice koja ujedno omogućava i javnu objavu obikovanog kalendara.

Rad na  aplikaciji sastoji se od pet koraka 1. Basic 2. Photos 3. Style 4. Email 5. Share. U prvom koraku, Basic, unosi se naziv kalendara, ime autora i trajanje kalendara. Središnji dio sadržan je u drugom koraku Photos, u kojem pristupamo uređivanju svakog dana dodavanjem multimedijskih elemenata. Odabir pozadinske fotografije te boja kartica, pozadine, naslova vrši se u trećem koraku Style. 4. korak Email korisniku omogućuje unos adrese elektroničke pošte. Po unosu adrese, korisniku na tu adresu stiže poruka kojom se adresa potvrđuje, a nakon toga, i druga poruka u kojoj se nalazi poveznica (administration link) za pregled (preview) i uređivanje kalendara (edit). Ovaj je postupak nužan ukoliko je potrebno dodatno uređivanje kalendara prije njegove javne objave. Samo dijeljenje gotovog kalendara smješteno je u posljednjem, petom koraku Share.

Ideja je bila izraditi Adventski kalendar na temu Računalne mreže.

Učenici drugih razreda su o temi Računalne mreže učili na kombinirani način. Dio nastave odvijao se na klasičan način, dok se drugi dio odvijao online učenjem, korištenjem mogućnosti sustava Loomen kroz pripremljene aktivnosti dostupne u online tečaju. Korištenjem online tečaja svi su materijali za rad (nastavno gradivo prikazano kroz prezentacije, dodatni materijali za one koji mogu više i razni zadaci) učenicima, osim na nastavi, bili uvijek dostupni. Za samovrednovanje usvojenosti nastavnih sadržaja učenici su koristili online provjere koje je bilo moguće pokretati proizvoljan broj puta, dok se ne postigne željeni rezultat. Na taj su način učenici dobili mogućnost samoprocjene i postali su odgovorniji prema svome radu.

Kao završnu aktivnost ove teme odlučili smo se za tematsko usustavljivanje koje smo, s obzirom na doba godine, zamislili kroz izradu Adventskog kalendara. Učenici su trebali istaknuti i pojasniti ključne pojmove u 24 koraka. Trebali su pronaći i postaviti popratne fotografije i video zapise koji olakšavaju usvajanje pojmova, povezati sve u jednu zajedničku cjelinu, pripaziti na stil i potom objaviti svoj rad. Pri odabiru fotografija i videozapisa trebali su paziti na autorska prava.

Po oblikovanju kalendara, učenici su poveznice na svoje radove objavili na unaprijed pripremljenom forumu, unutar online tečaja. Zato je načinjeno vršnjačko vrednovanje kroz koje je svaki učenik pregledavao radove ostalih učenika i predlagao potrebita poboljšanja, prema svome mišljenju.

Tako stvoreni Adventski kalendari ostalim će učenicima omogućiti kontinuirano i permanentno učenje nastavnih sadržaja na multimedijalan i nadasve drugačiji način.

Samu ideju izrade ovako zamišljenog Adventskog kalendara, učenici su prihvatili sa visokom razinom motivacije i entuzijazma a rezultati su bili izvrsni. Zanimljiva je i činjenica, da su učenici izrazili veliki interes za radove svojih vršnjaka i sa zadovoljstvom, ali i konstruktivnim prijedlozima poboljšanja sudjelovali u vršnjačkom vrednovanju gotovih radova.

Tijekom usustavljivanja zadane teme na ovakav način primijećena je znatno veća motiviranost i angažiranost učenika ali i veće zadovoljstvo u radu. Ne samo da smo ponovili i sistematizirali tematsku cjelinu, već smo ju i obogatili vlastitim i originalnim idejama.

Primjeri učeničkih uradaka:

https://calendar.myadvent.net/?id=c905efdc396b25c52a132604450358f8

https://calendar.myadvent.net/?id=32aa404f68e5f4fbc0a5e6972a63159a

https://calendar.myadvent.net/?id=b9eca66b242b1fa1a6044b837d48612c