prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Vježbamo Osnove informatike putem Loomen tečaja

Pripremajući učenike četverogodišnje strukovne škole i opće, jezične i klasične gimnazije za natjecanje iz Informatike/Računalstva, a za kategoriju Osnove informatike, autorice su uočile da učenici ovisno o svojim mogućnostima i sposobnostima problemskim zadatcima pristupaju na razne načine.

Neki učenici zadatke rješavaju brže, dok je nekima potrebno više vremena. Pojedinim učenicima određene skupine zadataka idu bolje, a određene ponešto slabije. Ukoliko se tijekom Dodatne nastave koja služi pripremi za natjecanje sa svim učenicima istovremeno rade isti zadatci, pojedini učenici postaju nezadovoljni budući ponavljaju ono što već znaju a vrijeme kao ograničavajući čimbenik postaje nedostatno za sve primjere koje je potrebno pojasniti i razraditi.

Razmišljajući na koji način učenicima pružiti potrebne sadržaje za vježbu, ponavljanje i pripremu za natjecanje te kako podijeliti pripremljene materijale s kolegama, zaključak se nametnuo sam od sebe. Autorice su odlučile načiniti Zbirku riješenih zadataka i objaviti je unutar online tečaja na sustavu Loomen. Za početak su izdvojile zadatke iz dosadašnjih 11 godina (od 2011. do 2021. godine) od kada natjecanje ove vrste traje, a za Školsku i Županijsku razinu. Zadatke su razvrstale u četiri skupine: Brojevni sustavi i zapis podataka, Booleova algebra i logički sklopovi, Pseudojezik i Razne aplikacije i njihova primjena. Zadatke su riješile, a rješenja i detaljna objašnjenja pohranile u digitalnom obliku. Tako je nastala Zbirka riješenih zadataka za pripremu učenika za natjecanje kategorije Osnove informatike. Autorice su potom oblikovale tečaj pri sustavu Loomen (naziv tečaja: Natjecanje OI). Za prikaz zadataka jedne razine (Školsko ili Županijsko) određene godine, koristile su aktivnost Stranica. Kada pokrene stranicu određene godine i razine, učenik vidi pitanja izdvojena za određenu kategoriju. Predviđeno je da zadatak pokuša riješiti. Kada završi, zbog provjere pokreće poveznicu koja otvara ponuđeno rješenje i pojašnjenje.

Tečaj je predviđen za uporabu u četverogodišnjim strukovnim školama te u općoj, jezičnoj i klasičnoj gimnaziji, a za pripreme učenika za natjecanje iz Informatike/Računalstva, kategorija Osnove informatike. Osobito je podesan za Dodatnu nastavu. Digitalni obrazovni sadržaji dostatni su za 20 do 30 sati nastave. Tečaj sadrži više od 300 zadataka s pripadajućim rješenjima i pojašnjenjima. Inicijalno je zamišljen kao podrška u tradicionalnom načinu odvijanju nastave, ali je izrazito podesan i za online način rada, uz kratka pojašnjenja koja nastavnik učenicima upućuje na neki od odabranih načina (MS Teams, Yammer, Google Classroom ili nešto slično). Tečaj sadrži i forum. U slučaju pojave problema u svladavanju nastavnog gradiva, učenici se potiču na korištenje foruma na kome mogu potražiti pomoć nastavnika ili ostalih učenika. Uz ovaj forum, u tečajevima se koristi i forum Obavijesti u koji nastavnik postavlja važne zapise. Osim rješavanja trenutnih problema, uporaba Foruma omogućuje i izgradnju povjerenja između nastavnika i učenika budući je nastavnik učeniku dostupan kada god je potrebno, neovisno o školskom rasporedu.

Autorice pozivaju zainteresirane kolege da im se obrate ako žele koristiti ovaj tečaj. Isto tako, voljele bi da u zajedničkom radu s kolegama načine korekciju materijala, provjere ponuđena objašnjenja, pronađu moguće pogreške te materijale učine kvalitetnijima i uporabno korisnijima. Kao izazov ostaju i zadaci Državne razine natjecanja kojima bi se postojeća zbirka mogla nadograditi.