prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Započela provedba pilot projekta CRISS u osnovnim i srednjim školama Hrvatske

U rujnu 2018. godine započela je provedba onsite pilot projekta CRISS koji se odvija u okviru programa Europske unije za istraživanja i inovacije OBZOR 2020 i ima za svrhu razvoj i pilot implementaciju digitalne platforme za stjecanje, vrednovanje i certifikaciju digitalnih kompetencija učenika. U sklopu projekta razvijena je platforma za personalizirano učenje i poučavanje digitalnih kompetencija koja korisnicima pruža otvorene i skalabilne mogućnosti digitalnog poučavanja putem oblaka. 

U projektu na području Hrvatske sudjeluje 20 škola, od čega je sedam osnovnih i 13 srednjih. Trenutno su u onsite projekt uključena 1082 učenika i 80 nastavnika koji će tijekom cijele školske godine 2018./2019. testirati rad platforme i implementirati i vrednovati digitalne kompetencije svojih učenika. U radu s učenicima, nastavnici će putem platforme koristiti dostupne scenarije poučavanja koji će im pomoći u cjelokupnom procesu vrednovanja digitalnih kompetencija.

Riječ je o online platformi koja omogućuje nastavnicima da svoje nastavne sadržaje nadopune digitalnim materijalima poput video zapisa, slikovnih materijala, fleksibilnih multimedijskih prezentacija, i sl. Zatim, nudi im jednostavniji i brži način vrednovanja gdje u stvarnom vremenu mogu pratiti rad i napredak svojih učenika. CRISS-ova platforma podržava i uslugu komunikacije koja nastavnicima omogućava da u svakom trenutku mogu komunicirati putem poruka i komentara s učenicima kako bi svakome pružili povratnu informaciju o izradi zadataka i zadaća. S druge strane, učenicima platforma pruža mogućnost usavršavanja i stjecanja digitalnih kompetencija kroz sve predmete uključene u obrazovni sustav. Dozvoljava im korištenje mnoštva raznovrsnih oblika digitalnih alata i multimedijskih sadržaja kojima mogu izrađivati i osmišljavati svoje uratke na kreativan i inovativan način.

Pionir provedbe projekta u vidu rada s CRISS-ovom platformom, srednja je Upravna škola u Zagrebu i profesorica Informatike Jasmina Kljunić koja je u projekt uključila učenike drugih razreda. Iz bogatog repozitorija platforme, profesorica je odabrala jedan od deset ponuđenih scenarija –  „Moj Internet“. Cilj je ovog scenarija podići razinu svijesti o sigurnom korištenju digitalnih alata i tehnologija, a svi učenici, u grupama, trebaju razviti i predstaviti prijedlog vlastitog Interneta (pod sloganom „Stvaraj, poštuj i poveži se: bolji Internet počinje s tobom“).

CARNET-ov je tim suradnika na projektu CRISS sudjelovao na satu Informatike i imao je prilike upoznati se primjenom alata u nastavi u izravnom radu profesorice i učenika. Učenici su pokazali visoku razinu motiviranosti u radu s platformom i njezinim alatima i bili su iznimno zainteresirani za teme o kojima uče na satu Informatike. Ponuđeni su scenariji povezani s  nastavnim planom i profesorici će poslužiti kako bi dodatno razvila motivaciju i interes učenika za rad. Na nastavi se mogla uočiti vesela i pozitivna atmosfera među učenicima koji su sa zanimanjem i dodatnim trudom radili na zadacima dodijeljenim putem platforme i aktivno sudjelovali u svim raspravama. U refleksiji na dosadašnji tijek rada s platformom profesorica je istaknula pozitivne reakcije učenika na uvođenje novih oblika digitalnih alata u nastavu i smatra kako je riječ o svježem pristupu u nastavnom procesu. Iako profesorica Kljunić predaje Informatiku, navodi kako je platforma intuitivna i jednostavna za korištenje i smatra, s obzirom na interdisciplinarni pristup koji predlažu scenariji, kako se ona može koristiti za poučavanje ostalih predmeta.

Sve zainteresirane škole i dalje se mogu uključiti u online pilot projekt i koristiti CRISS platformu u svojim školama te omogućiti učenicima certificiranje digitalnih kompetencija.