prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci su podaci koji jednoznačno opisuju svojstva, stanja i aktivnosti fizičke osobe. Zakonom o zaštiti osobnih podataka uređena je zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Tehnološki razvoj i novo ponuđene usluge kontinuirano povećavaju zahtjeve za reguliranjem odnosa, sigurnost i zaštitu privatnosti. Korištenje Interneta i elektroničkih servisa dovodi novih oblika rizika i sukladno tome zahtjeva primjerenu vrstu zaštite u digitaliziranom svijetu. To su oblici regulative, normiranja i zaštite kako video-nadzora, kartičnog poslovanja, bankomata, POS-ova, Interneta, mobilnih komunikacija i drugog. Digitalizirani osobni podaci lakše su dostupni sofisticiranim oblicima zloupotrebe.

Republika Hrvatska osnovala je Agenciju za zaštitu osobnih podataka te donijela zakone za reguliranje zaštite osobnih podataka i privatnosti: Zakon o telekomunikacijama, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Zbirke osobnih podataka

Zbirka osobnih podataka je skup podataka, organiziran i dostupan prema nekom (skupu) kriteriju. Pojam osobnog podatka i zbirke se odnosi na podatke bez obzira na formu i medij u kojem se nalaze: tiskani, elektronički ili dr. te bez obzira obrađuju li se ručno ili automatski.

Agencija za zaštitu osobnih podataka uspostavila je Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Uredbi o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka.

Voditeljima zbirki omogućen je direktan unos podataka u Središnji registar o uspostavi, izmjenama i dopunama evidencija o zbirkama osobnih podataka koje vode.
Za direktan unos podataka u Središnji registar voditelji zbirki osobnih podataka moraju se registrirati u Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Za registraciju je potrebno na adresi http://registar.azop.hr popuniti tražene podatke, ispisati ih u dva primjerka, te jedan primjerak ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe dostaviti u izvorniku Agenciji. Odmah po primitku ovjerenih podataka u Agenciji, voditelju zbirke bit će omogućen unos podataka o zbirkama osobnih podataka koje vodi. Ako je voditelj zbirke naveo e-mail adresu, obavijest o aktivaciji pristupa bit će automatski dostavljena e-mailom.

Detaljne upute voditeljima zbirki za rad s aplikacijom Središnjeg registra evidencija zbirki osobnih podataka možete pronaći u uputama za voditelje zbirki.

Više informacija o vođenju zbirki podataka možete naći na internetskim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Priloženi dokumenti