prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Zavirite u priručnik “Intelektualno vlasništvo na Internetu”

U današnje vrijeme tehnologija ulazi u sve domene društva, pa tako i u obrazovanje, a nastavnici u Hrvatskoj, Europskoj uniji, i ostatku razvijenog svijeta imaju funkcionalan pristup internetu (Mimiko, 2012). Posljedično, u učenju i poučavanju se koriste digitalni materijali preuzeti s interneta, a nastavnici takve materijale i sami izrađuju i dijele s učenicima.

U doba interneta, u kojem se preuzimaju i dijele digitalni materijali, zakoni koji reguliraju ove aktivnosti značajno dobivaju na važnosti. Problematika je, naravno, puno šira od običnog preuzimanja tuđeg djela (Copy-Paste). Možemo govoriti o piratskom preuzimanju filmova, softvera, glazbe, presnimavanju istog, ali i o autorskim pravima izvan domene digitalnog. Digitalni mediji za pohranu i objavu podataka pred korisnike stavljaju novi izazov, i to upotrebom dvije kombinacije tipki  i . Izazov može biti manji ili veći, izazov kojim se može prekršiti i zakon. Zabrinjavajuće je ako ne postoji svijest da je ta jednostavna aktivnost, kad je riječ o autorskom djelu, definirana zakonom. Preporučljivo je stoga da se nastavnici upoznaju sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima kako prilikom preuzimanja internetskih materijala ne bi oštetili autora i/ili nositelja autorskog prava. Prije nego što vlastite digitalne materijale objave na internetu, dobro je znati koja im prava prema zakonu pripadaju te kako ih mogu zaštititi. Poznavanje osnova intelektualnog vlasništva na internetu stoga je važan dio svakodnevice hrvatskih nastavnika.

Kao odgovor na tu potrebu u sklopu projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ izrađen je priručnik “Intelektualno vlasništvo na Internetu“. Priručnik je izrađen za realizaciju istoimenog webinara koji se održavao tijekom školske godine 2016./2017. također u sklopu projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“.

Svi nastavnici koji nisu mogli sudjelovati na webinaru čitajući priručnik mogu saznati korisne informacije o konceptu autorskih prava u kontekstu objave raspoloživih digitalnih nastavnih materijala na internetu. Ujedno, u priručniku je predstavljena i Creative Commons (CC) licenca, kao jedan od često korištenih načina zaštite autorskih prava u online okruženju, a koji se razlikuje od tradicionalnog okvira autorskog prava gdje su “sva prava pridržana”.

U okviru sadržaja navedene su i smjernice za nastavnike koji žele znati više te vježbe i korisni savjeti.

Malo više o sadržaju priručnika

U prvom poglavlju, „Intelektualno vlasništvo“, objašnjen je koncept intelektualnog vlasništva. Koncept autorskog prava je definiran i smješten u širi kontekst intelektualnog vlasništva. Objašnjene su autorsko-pravne iznimke za korištenje autorskih djela u nastavi i znanstvenom istraživanju. Iznesen je pregled institucija Republike Hrvatske koje se bave zaštitom intelektualnog vlasništva. Navedene institucije su: Državni zavod za intelektualno vlasništvo, udruge za kolektivno ostvarivanje prava, te zastupnici na polju intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj. U priručniku su izloženi osnovni izazovi povezani s intelektualnim vlasništvom u eri interneta, opisana je debata o copyrightu, te su analizirane dobrobiti i izazove dijeljenja digitalnih nastavnih sadržaja. 

U drugom poglavlju, „Creative Commons licence“, izloženo je licenciranje digitalnih nastavnih sadržaja kroz djelovanje međunarodne udruge Creative Commons, prikazane su osnovne vrste Creative Commons licenci, te načini kako odabrati odgovarajuću licencu za vlastiti digitalni nastavni sadržaj. Prikazano je kako pronaći digitalne materijale s Creative Commons licencom korištenjem Creative Commons portala za pretraživanje, tražilice Google Slike, servisa YouTube, te tražilicama u repozitorijima digitalnih nastavnih sadržaja, te kako koristiti digitalne materijale na kojima licenca nije jasno označena.

 

Izvori:

https://www.e-skole.hr/wp-content/uploads/2016/12/Priru%C4%8Dnik_Intelektualno-vlasni%C5%A1tvo.pdf

http://www.skole.hr/obrazovanje-i-tehnologija?news_hk=5914&news_id=14251#mod_news