prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Zdrava staza okusa

Projekt “Zdrava staza okusa” povezuje srednje strukovne škole u Belom Manastiru s lokalnim partnerima kako bi promovirali zdravu prehranu, održivost u turizmu i podršku lokalnim proizvođačima hrane, pružajući učenicima priliku za stjecanje praktičnih vještina kroz međusektorsku suradnju.

Kako bi učenici bili uspješni u dinamičnom i promjenjivom životnom i radnom okruženju, trebaju razviti širok spektar znanja i vještina koji će im to omogućiti. Rad na projektima, posebno onima koji uključuju međuškolsku suradnju različitih obrazovnih sektora, omogućuje razvoj  potrebnih vještina kod učenika. Takvi projekti, ne samo da obogaćuju obrazovno iskustvo učenika, nego ih pripremaju za stvarne izazove u njihovim budućim karijerama.

Projekt “Zdrava staza okusa” predstavlja kreativnu suradnju Prve srednje škole Beli Manastir i Druge srednje škole Beli Manastir, uz podršku pridruženih partnera Baranjske čistoće d.o.o. i Turističke zajednice Baranje. Ciljevi projekta su usmjereni ka promoviranju zdrave prehrane, podršci lokalnim proizvođačima hrane te podizanju svijesti o održivosti u turizmu.

Projekt se temelji na međusektorskoj suradnji između različitih obrazovnih sektora. Suradnja potiče učenike  iz sektora Strojarstva, Elektrotehnike i računalstva Prve srednje škole Beli Manastir te sektora Turizma i ugostiteljstva i Ekonomije, trgovine i poslovne administracije Druge srednje škole Beli Manastir na međusobno povezivanje, timski rad i razmjenu znanja. Ovaj pristup ima za cilj otvoriti nove mogućnosti za učenike, potičući ih na daljnje obrazovanje i razmišljanje o karijeri u turizmu. Radom na ovom projektu učenici surađuju s lokalnom zajednicom, što im pruža priliku da uspostave vrijedne kontakte i steknu uvid u potrebe i izazove lokalne zajednice.

Jedan od značajnih rezultata ovog projekta je izrada samostojeće metalne konstrukcije u obliku stola, namijenjene izlaganju i prezentaciji zdrave hrane, zdravih grickalica te eko-proizvoda lokalnih proizvođača na javnim događanjima i sajmovima. Ovaj projektni zadatak omogućio je učenicima iz sektora Strojarstva da primijene svoje tehničke vještine i znanja u stvaranju funkcionalnog i estetski privlačnog izložbenog prostora.

QR kod web stranice Baranjskih proizvođača hraneVrlo vrijedan i kreativan rezultat projekta je dizajnirana i objavljena web stranica lokalnih proizvođača hrane (Zdrava staza okusa, www.zdrava-staza.com).  Ova digitalna platforma predstavlja proizvode i kontakte lokalnih proizvođača, obogaćujući turističku ponudu Baranje kao ruralne destinacije. Web stranica će pružiti turistima informacije o lokalnim proizvođačima zdrave hrane, njihovim adresama i kontaktima kako bi se turisti potaknuli na kupnju domaćih proizvoda od lokalnih proizvođača. Osim što bi se turistima pružile vrijedne informacije o domaćim proizvodima, upoznali bi lokalnu kulturu, običaje i hranu koja je karakteristična za Baranju, s naglaskom na zdravu hranu. Kroz razvoj i održavanje ove web stranice, učenici iz sektora Elektrotehnike i računalstva stječu dragocjeno iskustvo u digitalnom marketingu i web dizajnu.

Projekt “Zdrava staza okusa” nije samo inicijativa koja će poticati turistički razvoj, već i primjer suradnje između obrazovnih institucija, lokalne zajednice i podrške države kroz financiranje ovakvih projekata. Očekuje se da će ovaj projekt postati uzor drugim školama i lokalnim zajednicama u promicanju zdravih životnih stilova i održivom turizmu. Povezivanjem različitih obrazovnih sektora i integracijom teorije i prakse, učenici stječu znanja i vještine koje će im biti korisna u njihovim budućim karijerama, čime se dodatno osnažuje lokalna, ali i šira zajednica.