prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Znanje je moć! – primjer dobre prakse

Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar provodila je tijekom školske godine 2018./2019. ERASMUS+ KA1 projekt u sklopu Learning Mobility of Individuals: 2018 pod nazivom ''Znanje je moć!''.

 

Cilj projekta bio je obavljanje ljetne stručne prakse učenika drugih i trećih razreda na odgovarajućim radnim mjestima za njihovo odabrano zanimanje kako bi stekli nove vještine u radu na hotelskoj recepciji i putničkoj agenciji. Na taj su način učenici dobili priliku primijeniti i usavršiti stečeno teorijsko znanje u školi u praktičnom dijelu obrazovanja. Ovim su projektom učenici usvojili nova znanja i stekli vještine kojima će moći, po završetku školovanja, konkurirati na domaćem ali i europskom tržištu rada.

Ljetnu stručnu praksu učenici su obavljali u Bragi u Portugalu. U organizaciji i provedbi projekta Školi je pomogla partnerska ustanova Braga Mobility Open koja je organizirala smještaj i radna mjesta na kojima su učenici obavljali ljetnu stručnu praksu. Koordinatorica projekta bila je nastavnica ekonomske grupe predmeta Ana Špoljar, a uz nju dio projektnog tima bile su nastavnice engleskog jezika Jasmina Damjanović, njemačkog jezika Martina Vidaković i stručna suradnica pedagoginja Rajka Marković.

Projekt je proveden u nekoliko etapa. U prvom dijelu projekta izvršen je izbor učenika na temelju poziva na natječaj. Nakon provedbe natječaja učenici su pristupili pripremama za mobilnost. Odradili su jezičnu, kulturološku i stručnu pripremu. Također, odradili su početnu jezičnu provjeru i jezični tečaj na platformi Online Linguistic Support. Potpisani su ugovori između Škole, partnerske organizacije i roditelja.

U drugom dijelu projekta učenici su obavljali 182 sata ljetne stručne prakse. Franka Belinić i Jasmina Herčeki radile su na hotelskoj recepciji i jednim dijelom u hotelskom domaćinstvu u hotelu Villa Garden, kao i Valentina Tominac u hotelu Urban Estaçao. Lea Vukmanović i Barbara Stankić također su stručnu praksu obavljale na hotelskoj recepciji i jednim dijelom u hotelskom domaćinstvu i blagovaonici u hotelu Casa Fundevila. Lukrecija Babić i Mia Birtić stručnu su praksu obavljale u putničkoj agenciji Posto de Turismo de Vila Verde, a Ana-Marija Đilas i Mateo Feltrin u agenciji Friend’s Viagens.

Tijekom boravka u Portugalu učenici su dobili priliku, u organizaciji partnerske ustanove Braga Mobility Open, sudjelovati u kulturnim aktivnostima u sklopu kojih su posjetili Lisabon, Porto, Vianu do Castello, Guimaraes i Fatimu te upoznali povijesnu i kulturnu baštinu Portugala. Po završetku provođenja mobilnosti partnerska ustanova organizirala je gala večeru i svečano uručenje potvrda o obavljenoj ljetnoj stručnoj praksi.

Treći dio projekta provodio se po povratku učenika s mobilnosti. Učenici su odradili završnu jezičnu provjeru. Uručeni su im Europass Mobility Document, potvrda o sudjelovanju u svim aktivnostima projekta i potvrda o obavljenoj stručnoj praksi na svečanom domjenku u Školi kako bi i roditelji mogli biti prisutni. Također, učenici i članovi projektnog tima proveli su diseminaciju projekta te će i tijekom nastavne godine 2019./2020. u sklopu manjih projektnih aktivnosti škole provesti aktivnosti s kojima će upoznati lokalnu zajednicu rezultatima provedbe mobilnosti.

Učenici su zahvaljujući mobilnosti, podigli razinu svojih ključnih kompetencija i vještina. Stručne su kompetencije nadogradili novim znanjima o organizaciji rada, uporabom novih oprema, programa i tehnologija u struci svakodnevnim rješavanjem problema i poslova u putničkim agencijama i recepcijskom poslovanju. Također, unaprijedili su vještinu kritičkog promišljanja i snalaženja u nepredvidivim situacijama. Komunikacijske, jezične i socijalne vještine u svakodnevnom radu i sudjelovanjem u kulturnim aktivnostima usavršili su i naučili primjenjivati u nastavnom procesu. Proširili su svoje vidike te postali svjesniji života u europskom okružju, kulturnim i običajnim razlikama Europske unije.