prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

12. okrugli stol za školske knjižnice

12. Okrugli stol za školske knjižnice tematski će se baviti problematikom autorskih prava u suvremenom digitalnom okruženju u kontekstu donošenja novog Zakona o autorskim i srodnim pravima kao i iznimne situacije u kojoj su se našle školske knjižnice za vrijeme uvođenja djelomične ili potpune nastave na daljinu.

Cilj je svih školskih knjižnica stvaranje informacijski pismenih učenika koji su odgovorni i savjesni članovi društva. Svijest o autorskom pravu i intelektualnom vlasništvu dio je informacijske pismenosti i stoga utječe na gotovo sve aspekte rada školske knjižnice. Promjenljivo informacijsko okruženje i sve veća digitalizacija čine regulaciju autorskih prava sve složenijom, a istovremeno dolazi do postupne preobrazbe knjižnica u hibridne knjižnice, koje bi uz tiskanu i drugu analognu građu svojim korisnicima trebale osigurati i pristup digitalnoj građi i izvorima. Školski knjižničari često nailaze na nedoumice u tom području, a situacija izazvana pandemijom dodatno je naglasila važnost kvalitetnog i zakonski utemeljenog korištenja mrežnih izvora i digitalnih sadržaja.

Naime, u ožujku 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u Odluci o uspostavi nastave na daljinu navelo da stručni suradnici školski knjižničari trebaju biti na raspolaganju vezano uz pretraživanje izvora i knjiga te s nastavnicima i učenicima komunicirati na redovnoj osnovi. Trebaju biti uključeni u virtualne zbornice i prema potrebi u virtualne razrede. Posebno je istaknuta potrebu da pomognu nastavnicima u kreiranju sadržaja i upotrebu materijala uz reguliranje autorskih prava.

Kako bi uspješno ispunili tu zadaću knjižničari moraju dobro poznavati pravni okvir, osmišljavati kako primjereno dobi učenika prenijeti složene koncepte etičke i društvene odgovornosti te educirati nastavnike o zakonski utemeljenom korištenju mrežnih izvora i digitalnih sadržaja.

Iz svega navedenog vidljiva je potreba za dodatnom edukacijom školskih knjižničara iz područja autorskih i srodnih prava, upoznavanje s najnovijim zakonskim okvirima kao i razmjena iskustava konkretnog rada s učenicima i nastavnicima.

Način izvođenja programa
Okrugli stol s uvodnim pozvanim izlaganjima eminentnih stručnjaka iz Republike Hrvatske i susjednih zemalja, predavanjima knjižničara iz Republike Hrvatske i susjednih zemalja, primjerima iz prakse, raspravom i zaključcima.

Ciljevi
Pomoći školskim knjižničarima u razumijevanju osnovnih pojmova u području autorskog prava; pružiti uvid u niz zakonskih propisa vezanih uz knjižnice, knjižničare i korisnike; upoznati knjižničare s relevantnim zakonskim odredbama; pomoći da razumiju kada su i zašto ograničeni u slobodnom rukovanju građom i kako ipak mogu, u pojedinim slučajevima, pomoći korisnicima da ostvare pravo na slobodan pristup građi i informacijama.
Predstaviti primjere uspješnog poučavanja etičnog korištenja građe primjereno dobi učenika.

Metode
Stručna predavanja, iskustva dobre prakse, rasprava i zaključci

Korisnici obuhvaćeni programom (broj i struktura)
Planira se odaziv 200-tinjak školskih knjižničara s područja Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Očekivani rezultati
Osnaživanje knjižničara za rad u digitalnom okruženju, za educiranje svih vrsta korisnika, za izradu kvalitetnih mrežnih stranica knjižnice s navedenim kvalitetnim i provjerenim izvorima informacija.

Bolja potpora školskih knjižnica obrazovnom procesu; pružanje kvalitetnih usluga i građe na zakonit način; izrada zbirki u digitalnom obliku.
Zaključci okruglog stola i prijedlozi upućeni Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu kulture i medija, osnivačima školskih knjižnica i medijima; povećana vidljivost školskih knjižnica u užoj i široj javnosti.

Vremensko odvijanje programa
Planiranje trajanja 8 sati.

Način rada: pozvana izlaganja, prijavljena izlaganja, prijavljeni primjeri dobre prakse, rasprava i zaključci te popratni program.

Jezik skupa: hrvatski
Kotizacija: nema

Rok za prijavu sudjelovanja s izlaganjem:
Utorak, 31. kolovoza 2021. godine, putem online obrasca
Trajanje je izlaganja 15 minuta

Pristigli sažetci izlaganja bit će pregledani od strane članova Programskog odbora Skupa, a obavijest o prihvaćenom izlaganju bit će dostavljena e-poštom. Prezentacije prihvaćenih predavanja dostaviti do 25. rujna 2021.

Rok je za prijavu sudjelovanja bez izlaganja u subotu, 28. rujna 2021. godine, putem online obrasca.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Hrvatskog knjižničarskog društva.