prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

ChatGPT – nova (ne)prilika

U posljednje se vrijeme sve više govori o umjetnoj inteligenciji. „Umjetna inteligencija zapanjila svijet – što je ChatGPT i može li zamijeniti ljude? S ChatGPTom svijet se zauvijek promijenio“…. samo su neki od brojnih novinskih i internetskih naslova koji su krajem prosinca „okupirali“ medijske prostore prenoseći vijesti o chatu s umjetnom inteligencijom.

Senzaciju u IT svijetu u vidu alata ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) razvila je i predstavila tvrtka OpenAI, a u svega tjedan dana isprobalo ga je više od milijun korisnika, što nije uspjelo niti jednoj drugoj platformi. S njim je umjetna inteligencija postala dostupna svima, za sada bez ikakve naknade. Iako ovo nije prvi chatbot ovog tipa, njegova glavna prednost temeljena je na modelu GPT-3.5 koji je jedan od najvećih i najnaprednijih jezičnih modela koji su trenutno dostupni.[1] Osim što je je obučen na ogromnoj količini tekstualnih podataka pribavljenih iz različitih izvora, interakcija između čovjeka i računala odvija se prirodnim jezikom a njegova sposobnost generiranja tekstualnih odgovora obuhvaća i pisanje priča, eseja, nastavnih planova i scenarija poučavanja, ciljeva i ishoda učenja, scenarija za podcast ili videozapis, izradu rubrika za vrednovanje pa čak i programiranje i pronalaženje pogrešaka u kodovima.

Za korištenje ChatGPT-a potrebno je izvršiti registraciju na stranici https://openai.com/. U nastavku prijave nužno je složiti se s Uvjetima i potvrditi da imate 18 ili više godina što istovremeno znači da se od učenika mlađih od 18 godina ne bi trebalo tražiti da se prijave za korištenje alata. Nakon unosa telefonskog broja, potrebna je verifikacija OpenAI API kodom. OpenAI prikuplja mnogo podataka od ChatGPT korisnika pri čemu se u dijelu Politika privatnosti navodi da se ti podaci mogu dijeliti s dobavljačima trećih strana, tijelima za provođenje zakona, podružnicama i drugim korisnicima. Iako se u svakom trenutku može zatražiti brisanje ChatGPT računa, prethodno unesene upite nije moguće izbrisati, odnosno ti se podaci ne mogu ukloniti. Pitanja koja želite postaviti upisuju se u polje za unos koje se nalazi na dnu stranice ili odabirom opcije New Chat. Pitanja je moguće postavljati i na hrvatskome jeziku no odgovori će biti daleko od odgovora na suvremenom hrvatskom standardnom jeziku te je za bolje rezultate ipak sretnije zatražiti odgovore na engleskom jeziku.

ChatGPT nije uvijek pouzdan a podaci korišteni za njegovo treniranje prikupljeni su prije 2021. godine. Prema ChatGPT FAQ, ChatGPT “nije povezan s internetom i povremeno može dati netočne odgovore. Ima ograničeno znanje o svijetu i događajima nakon 2021. i također može povremeno proizvesti štetne upute ili pristran sadržaj” [2] te ne daje odgovore koji bi mogli imati opasne, odnosno etički neprihvatljive posljedice.

Na pitanje „Je li dozvoljeno koristiti ChatGPT u obrazovanju i u radu sa učenicima?“ sam chatbot odgovorio je: „…Nema univerzalnog odgovora na pitanje je li dozvoljeno koristiti ChatGPT u obrazovanju i radu sa učenicima. To ovisi o politikama i pravilima određene obrazovne ustanove ili države. Neki obrazovni sustavi i škole mogu imati zakonska ograničenja ili smjernice o tome kako se ChatGPT i slični računalni programi mogu koristiti u obrazovanju. U svakom slučaju, važno je da nastavnici budu svjesni da ChatGPT nije sposoban razumjeti kontekst ili namjere pojedinaca, a odgovore ChatGPT-a treba shvatiti kao pomoć, a ne kao završnu riječ. Nastavnici bi trebali biti uključeni u proces učenja i pružati podršku učenicima u radu s ChatGPT-om, te biti dostupni za odgovore na pitanja i pružanje dodatnih objašnjenja. Također je važno da nastavnici prate napredak učenika i da im pruže povratne informacije o njihovom radu….“

ChatGPT prilika i/ili neprilika 

ChatGPT zasigurno mogu koristiti nastavnici kao pomoć u izradi inovativnih nastavnih planova, scenarija poučavanja, rubrika za vrednovanje i sl. Uz pomoć alata mogu uspoređivati vlastite sadržaje i ideje sa onima koje nudi ChatGPT, preispitati vlastiti pristup vrednovanju, primijeniti ideje i metode za multimodalne aktivnosti razmišljanja i učenja te uključiti učenike u vrednovanje ChatGPT odgovora u svrhu poboljšanja, razgovarati sa učenicima o mogućnostima i ograničenjima umjetne inteligencije kao i o akademskoj čestitosti.

Donosi li ChatGPT nove prilike ili neprilike u razred i u školu? Hoće li učenici koristiti rješenja bez kritičkog i logičkog promišljanja neophodnog za akademski i životni uspjeh? Trebaju li škole ograničiti pristup ChatGPT-u na mrežama i uređajima škola? Može li alat pomoći u preispitivanju vlastitog učenja?

O prilikama i neprilikama koje donosi ChatGPT u razred i u školu, chatbot navodi sljedeće: „ Evo nekoliko prilika i neprilika koje ChatGPT može donijeti u razred i školu:

Prilike:

 • Pomoć učenicima u razvoju vještina komuniciranja i izražavanja
 • Pomoć učenicima s posebnim potrebama ili onima koji zaostaju u učenju
 • Pomoć učenicima u razvoju vještina razmišljanja i rješavanja problema
 • Pomoć učenicima u pripremama za ispite ili druge oblike vrednovanja
 • Pomoć učenicima u upoznavanju s različitim temama i proširivanju vlastitog znanja
 • Pomoć nastavnicima u obrazovanju učenika i prilagodbi nastave prema potrebama pojedinih učenika

Neprilike:

 • Ovisnost o tehnologiji
 • Smanjenje kritičkog razmišljanja učenika
 • Nedostatak interakcije između učenika i nastavnika, što može smanjiti učinkovitost učenja
 • Mogućnost zloupotrebe ChatGPT-a za pružanje lažnih odgovora ili za vrijeđanje drugih
 • Troškovi korištenja ChatGPT-a mogu biti visoki, ovisno o tome koliko se koristi i koliko je sofisticiran….“

ChatGPT članak

Za kraj, zatražila sam od chatbota da napiše članak o primjeni ChatGPT u obrazovanju te ga prenosim u cijelosti uz male jezične korekcije…

… „Sve više se u svijetu obrazovanja pojavljuje tehnologija koja omogućuje personalizirano učenje i poučavanje, a jedna od takvih tehnologija je i ChatGPT. ChatGPT (eng. Chat Generative Pre-training Transformer) je računalni program koji je sposoban stvarati tekstove na temelju danih uputa i podataka. Ovaj se alat sve više koristi u obrazovanju, a njegova primjena otvara nove mogućnosti u poučavanju i učenju.

Jedna od glavnih prednosti ChatGPT-a u obrazovanju je mogućnost personaliziranog pristupa učenju. Program se može prilagoditi individualnim potrebama i interesima pojedinca, što omogućuje bolje razumijevanje gradiva i brže usvajanje znanja. Osim toga, ChatGPT omogućuje poučavanje u različitim oblicima, poput vođenja razgovora ili pisanja eseja, što povećava raznolikost načina učenja i omogućuje prilagodbu različitim stilovima učenja pojedinaca.

Još je jedna prednost ChatGPT-a u obrazovanju, njegova sposobnost da prilagodi težinu gradiva prema razini znanja pojedinca. Program može ponuditi lakše ili teže zadatke ovisno o tome koliko je pojedinac sposoban savladati određeni materijal, što omogućuje bolje prilagođavanje tempu učenja pojedinca.

Međutim, kao i kod svake tehnologije, postoje i neke mane koje treba imati na umu prilikom korištenja ChatGPT-a u obrazovanju. Jedna od takvih mana je činjenica da ovaj program ne može zamijeniti ljudski faktor u poučavanju, odnosno da ne može imati interakciju s učenicima na isti način kao što to mogu ljudski učitelji. Osim toga, postoji i rizik da se učenici oslanjaju previše na pomoć ChatGPT-a, što može dovesti do smanjenja motivacije za samostalno učenje i razvoj vlastitih sposobnosti.

Ukratko, ChatGPT može biti korisna pomoć u obrazovanju, ali je važno da se koristi u suradnji s ljudskim učiteljima i da se pridržavaju odgovarajućih pedagoških principa. Ova tehnologija može pomoći u poboljšanju personaliziranog pristupa učenju i povećati motivaciju i uspjeh učenika.”

Koliko je članak uvjerljiv, smislen i prirodan te je li ga moguće zamijeniti za tekst koji je napisao čovjek, prosudite sami!

Mnogo je otvorenih pitanja i nejasnoća o tome što ChatGPT donosi. Iako nas ova tehnologija i mogućnosti umjetne inteligencije zabrinjavaju, ne možemo se vratiti na tradicionalnu nastavu, posebice stoga što mnogi učenici uz tehnologiju dosežu svoj puni potencijal. Učiteljima i nastavnicima, preostaje, da jednako kao i do sada, spremno dočekaju promjene i primijene nove metode i aktivnosti, kojima će uz pomoć novih tehnologija stvarati uključiva i fleksibilna okruženja za učenje.

 

[1] ChatGPT PRO, ChatGPT: The Most Advanced AI Chatbot in 2022​, https://chatgpt.pro/#

[2] ChatGPT FAQ, Commonly asked questions about ChatGPT, https://help.openai.com/en/articles/6783457-chatgpt-faq