Učenici šestih razreda Osnovne škole “Bol” iz Splita uključili su se u eTwinning projekt pod nazivom “More Than Math” s partnerima iz Turske, Španjolske, Portugala, Francuske, Rumunjske, BiH, Grčke i Jordana. Projekt je trajao od rujna prošle godine do svibnja ove godine.